АКЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС»

Наказ №129-к від 31.08.2021

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«COLIN’S JEANS FEST 2021»[1]

 1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані правила (надалі - Правила) визначають порядок та умови проведення акції «COLIN’S JEANS FEST 2021»  (надалі - Акція).

Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА ТЕКС» (місцезнаходження: 01023, Київ,  площа Спортивна, буд.1-А, код 37357021), яке реалізує товари торгової марки «COLIN'S» (надалі - Організатор).

Організатор несе відповідальність за проведення Акції, визначення переможців та надання Подарунків.

 1. 2.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Додатковий розіграш – публічний захід рекламного характеру, що проводиться Організатором у формі Акції, із залученням організації, на яку покладаються функції із організації такого заходу, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА». Додатковий розіграш проводиться серед Учасників АКЦІЇ «COLIN’S JEANS FEST 2021», що здійснять передбачені Організатором та ТОВ «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА» додаткові дії, направлені на участь у Додатковому розіграші. Умови участі у Додатковому розіграші регулюються окремо затвердженими «Офіційними правилами участі у Додатковому розіграші в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021».

Магазини Організатора / ТМ COLIN'S – точки продажу непродовольчих товарів та аксесуарів, що реалізуються під торговою маркою COLIN'S та належать Організатору.

Подарунковий купон – документ визначеної форми, дизайну, з нанесеним на нього логотипом ТМ COLIN'S, який надає його володільцю право на отримання від Організатора подарунку, визначеного під захисним покриттям.

Подарунок - винагорода, яку отримує кожен Учасник Акції за результатами участі у такій Акції, що визначена п.7.1. Правил.

Товари ТМ COLIN'S – непродовольчі товари та аксесуари, що реалізуються під торговою маркою COLIN'S у магазинах Організатора.

Учасники - особи, які згідно з цими Правилами мають право взяти участь в Акції, і виконали всі умови, зазначені в п.6.1 . Правил відповідно до ст.6 Правил.

 1. 3.     МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1.     Акція проводиться на всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій України.

3.2.     Місце проведення: магазини ТМ COLIN'S, перелік та адреси яких розміщено на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет: https://www. colins.ua.

 1. 4.     ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Повний період проведення Акції: з 09 вересня 2021 року до 24 жовтня 2021 року включно.

4.2. Період отримання Подарунків: з 09 вересня 2021 року до 24 жовтня 2021 року включно.

4.3. Період використання Подарункових купонів та Знижок на наступну покупку (період у який Учасники Акції можуть використати отримані ними Подарункові купони при придбанні товарів ТМ COLIN'S): з 09 вересня 2021 року до 01 листопада 2021 включно.

4.4. Для прийняття участі в Додатковому розіграші Подарунків власник картки (Подарунковий купон або Знижка на наступну покупку) повинен зареєструватися на сайті https://www.colinsjeansfest.com.ua/. Детальну інформацію про умови участі у Додатковому розіграші викладено у Офіційних правилах участі у Додатковому розіграші в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021» та можна отримати у продавців-консультантів у магазинах ТМ COLIN’S та на сайті https://www.colinsjeansfest.com.ua/.

4.4. Акція вважається завершеною з досягнення дати закінчення Акції, визначеного п.4.1. Правил.

4.5. Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Акції в будь-який момент.

 1. 5.     УЧАСНИКИ АКЦІЇ

5.1. Учасниками Акції можуть бути:

5.1.1. повнолітні (старші за 18 років) фізичні особи, які мають повну дієздатність, які постійно проживають на території України в період проведення Акції та іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно проживають на території України в період проведення Акції;

5.2. Учасниками Акції не можуть бути:

 • співробітники та представники Організатора;
 • особи, що постійно не проживають на території України у період проведення Акції;
 • особи, віком молодше 18 років та/або дієздатність яких обмежена у встановленому порядку;
 • особи, які не виконують та/або порушують Правила проведення Акції.
 1. 6.     УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

6.1. Для того щоб стати Учасником Акції та отримати Подарунок необхідно:

6.1.1 в період проведення Акції, зазначений в п.4.1. Правил, придбати у магазинах Організатора одну одиницю товару (мається на увазі категорія товару: DE PNT брюки, виготовлені з деніма - особлива бавовняна тканина саржевого переплетення із зазначенням «WASH/УОШ» на ціннику або/та на внутрішньому ярлику) ТМ COLIN'S та скористатися правом на участь в Акції. За кожну одиницю такого товару, Покупець приймає окрему участь у Акції та отримує окремий Подарунок. Учасник вправі прийняти участь у Акції необмежену кількість разів.

6.1.2. для магазинів «COLIN'S OUTLET» в Акції бере участь товар категорії: DE PNT брюки, виготовлені з деніма - особлива бавовняна тканина саржевого переплетення із зазначенням «WASH/УОШ» на ціннику або/та на внутрішньому ярлику вартість яких закінчується на «0» або «5» або «9», окрім товару з дефектом.

6.2. Втрачений або вкрадений Подарунковий купон не може бути відновлений.

6.3. Товар, придбаний із використанням Подарункового купону, (касовий чек, що підтверджує оплату вартості таких товарів) не надає Учаснику права на одержання нового Подарункового купону.

 1. 7.     ПОДАРУНКИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

7.1.  Подарунками, які можуть отримати Учасники Акції, є:

7.1.1.    джинси ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 1099,00 (одна тисяча  дев’яносто дев’ять) гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.2.    футболка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 349,00 (триста сорок  дев’ять) гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.3.    сорочка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 599,00 (п’ятсот  дев’яносто дев’ять) гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.4.    Знижка на наступну покупку - документ визначеної форми, дизайну, з нанесеним на нього логотипом ТМ COLIN'S, який надає його володільцю право на отримання разової знижки у зазначеному на ньому розмірі на наступну покупку на товари ТМ COLIN'S (знижка у розмірі 20%, 30%, 40% або 50% від вартості товарів ТМ COLIN'S).

7.2.  Учасником Акції може бути обрано модель джинсів або футболки або сорочка вартістю більше ніж передбачено пунктом 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 в такому випадку різниця від вартості, яка вказана в п.7.1.1 або 7.1.2. або 7.1.3 та роздрібною вартістю самої моделі джинсів/футболки/сорочки в магазині, доплачується самостійно Учасником Акції.

7.3.  Учасником Акції може бути обрано модель джинсів або футболки або сорочки вартістю менше ніж передбачено пунктом 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3. в такому випадку різниця від вартості, яка вказана в п.7.1.1 або 7.1.2 або 7.1.3 та роздрібною вартістю самої моделі джинсів/футболки/сорочки в магазині Учаснику Акції не компенсується жодним чином.

7.4.  Зазначені вище моделі та модифікації подарунків можуть різнитися за кольором та іншими характеристиками товару. Подарунки можуть відрізнятися від їх зображення у рекламних матеріалах щодо Акції.

7.5.  Загальна кількість Подарункових купонів, що можуть бути отримані за результатами участі в Акції – 139 680 ( сто тридцять дев’ять тисяч шістсот вісімдесят) штуки, з них:

 • джинси ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 1099,00 (одна тисяча  дев’яносто дев’ять)  гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону – 75 (сімдесят п’ять) штук;
 • футболка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 349,00 (триста сорок  дев’ять) гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону – 250 (двісті п’ятдесят) штук;
 • сорочки ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 599,00 (п’ятсот дев’яносто дев’ять) Подарункового купону – 100 (сто) штук;

7.6.  Знижка на наступну покупку - разова знижка на наступну покупку товарів ТМ COLIN'S у розмірі 20%, 30%, 40% або 50% - 139 255 ( сто тридцять дев’ять тисяч двісті двадцять п’ять) штук. Учасники можуть використати подарунки у вигляді Знижки на наступну покупку при придбанні товарів ТМ COLIN'S у період, що визначений п.4.3. Правил, шляхом пред’явлення Знижки на наступну покупку касиру під час придбання  товарів ТМ COLIN'S, з  урахуванням наступних положень:

7.6.1.    Загальна вартість товару, придбаного із використанням Знижки на наступну покупку - сума касового чеку не повинна перевищувати 10 000,00 (десять тисяч) гривень з урахуванням такої знижки.

7.6.2.    Обмін чи повернення товарів, придбаних із використанням Знижки на наступну покупку, здійснюється згідно чинного законодавства України про захист прав споживачів.

7.6.3.    Для використання Знижки на наступну покупку, Учасник має під час придбання товарів у магазинах ТМ COLIN'S передати касиру оригінал Знижки на наступну покупку та чек на основі якого  вона була отримана. Під час використання Знижки на наступну покупку вона вилучається касиром та не підлягає поверненню Учаснику.

7.6.4.    Знижка на наступну покупку може бути використана тільки один раз. Сума Знижки на наступну покупку не підлягає поділу та/або не може бути використана частинами, шляхом надання часткових знижок на декілька окремих покупок. Одна Знижка на наступну покупку надає право знижки на товари, що купуються за одним касовим чеком (квитанцією).

7.6.5.    При придбанні товарів за одним чеком може бути використана лише одна Знижка на наступну покупку.

7.6.6.    Знижка на наступну покупку не може бути використана одночасно з іншими знижками та пропозиціями від ТМ COLIN'S.

7.7.  Учасники можуть використати Подарункові купони у період, що визначений п.4.3. Правил, шляхом їх обміну у магазинах ТМ COLIN'S безпосередньо на подарунки (товари), що зазначені у такому Подарунковому купоні, з урахуванням наступних положень:

7.7.1.    Для отримання подарунку Учасник-володілець Подарункового купону повинен в зазначений у п.4.3. Правил термін звернутися у магазин ТМ COLIN'S, в якому ним було отримано відповідний Подарунковий купон. Для отримання подарунку Учасник-володілець Подарункового купону зобов'язаний пред'явити оригінал Подарункового купону, касового чеку (квитанції), на підставі якого було отримано такий Подарунковий купон, картки платника податків про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків та паспорту. Під час використання Подарункового купону він вилучається касиром та не підлягає поверненню Учаснику.

7.7.2.    Під можливістю отримання подарунку на підставі Подарункового купону, вважається право Учасника - володільця Подарункового купону:

-        Отримати Подарунки у вигляді джинсів або футболки або сорочки або Знижки на наступну покупку одразу після пред’явлення Подарункового купону, де зазначено про виграш Учасником Акції та у будь-якому магазині Організатора ТМ COLIN'S.

7.7.3.    Під можливістю отримання подарунку на підставі Подарункового купону, вважається право Учасника - володільця Подарункового купону Придбати зазначений у такому купоні подарунок (товар) за ціною 1,00 гривня. При отриманні подарунку (обміні Подарункового купону на подарунок), учасник зобов’язаний здійснити оплату вартості такого подарунку у сумі 1,00 гривня, шляхом внесення грошових коштів у касу магазину ТМ COLIN'S. При цьому учаснику надається подарунок та оригінал касового чеку (квитанції).

7.8.  У випадку ненадання Учасником-володільцем Подарункового купону, документів, передбачених п.7.7.1. Правил в зазначений у п.4.3. Правил термін, такий Учасник вважається таким, що відмовився від свого права на отримання подарунку. У такому випадку Організатор має право розпорядитися відповідним подарунком, зазначеним у Подарунковому купоні на власний розсуд.

7.9.  Учасник-володілець Подарункового купону, який отримав право на отримання подарунку, не може вимагати заміни подарунку та/або отримання еквівалента подарунку у грошовій формі.

7.10.      У випадку повернення товарів, за фактом придбання яких Учасником було отримано Подарунковий купон, Учасник зобов’язаний в обов’язковому порядку повернути оригінал Подарункового купону або повернути подарунок, що був ним одержаний в обмін на такий купон.

7.11.      При обміні Подарункового купону (придбанні товарів) на подарунки у вигляді джинсів, новий Подарунок не видається.

7.12.      При поверненні Покупки, на основі якої було видано Подарунок та якщо Подарунок уже було використано на наступну покупку, то поверненню підлягає товар, придбаний з використанням Подарункового купону, а також Покупка, на основі якої було видано і сам Подарунок.

7.13.      За умовами Акції Подарунок не може бути обміняний на інший Подарунок.

 1. 8.     ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1.  Учасники Акції, беручи участь в Акції та надаючи Організатору свої персональні дані, автоматично підтверджують свою згоду на обробку Організатором наданих ними персональних даних. Надані Учасниками персональні дані обробляються Організатором з метою забезпечення реалізації господарських та адміністративно-правових правовідносин, зокрема ідентифікації Учасників Акції, надання Подарунків. Включення наданих Учасниками даних у відповідні бази персональних даних Організатора здійснюється протягом одного дня з моменту отримання відповідних даних Організатором від Учасника.

8.2.  Організатор гарантує, що будь-яка інформація, надана Учасниками у ході участі в Акції, зокрема їх персональні дані, буде використовуватися Організатором виключно для реалізації цілей, зазначених у п.8.1. Правил і в межах, обумовлених чинним законодавством України .

8.3.  У разі відмови Учасника від надання необхідних для участі в Акції персональних даних, Учасник вважається таким, який відмовився від участі в Акції.

8.4.  Організатор не несе відповідальності за:

8.4.1.    не ознайомлення Учасників із даними Правилами та їх змінами, а також їх неналежне виконання, якщо вони були належним чином оприлюднені;

8.4.2.    несвоєчасне отримання Організатором інформації необхідної для участі в Акції, визначення Переможців та/або отримання Подарунків, яке вплинуло на результати Акції, якщо така затримка виникла не з вини Організатора;

8.4.3.    неотримання Переможцем Подарунку, яке сталося не з вини Організатора.

8.5.  Учасники самостійно несуть витрати, пов'язані з виконанням умов Акції, дотриманням цих Правил, отриманням Подарунків та інше.

 1. 9.     ІНШІ УМОВИ

9.1.  Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в Правила (змінювати умови проведення Акції) до моменту початку дії Акції. Про зміну умов проведення Акції буде оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про проведення Акції. Зміни Правил будуть публікуватися у тому ж порядку, що й самі Правила.

9.2.  Перед участю в Акції Учасник зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами. Виконання Учасником умов Акції підтверджує згоду Учасника з даними Правилами.

9.3.  Беручи участь в Акції, Учасник добровільно погоджується з умовами проведення такої Акції.

9.4.  Повна інформація про умови проведення Акції викладена у даних Правилах, з якими можна ознайомитись:

 • на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет, розташованій за адресою: https://www. colins.ua.
 • у куточку споживача в магазинах Організатора, що приймають участь в Акції (адреси магазинів вказані на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет).

9.5.  З умовами проведення Додаткового розіграшу в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021» можна ознайомитись:

 • на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет, розташованій за адресою: https://www.colinsjeansfest.com.ua/.
 • у куточку споживача в магазинах Організатора, що приймають участь в Акції (адреси магазинів вказані на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет).

 [1] Колінс Джинс Фест 2021


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС»

Наказ №130-к від 30.08.2021

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«COLIN’S JEANS FEST 2021»[1]

 1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані правила (надалі - Правила) визначають порядок та умови проведення акції «COLIN’S JEANS FEST 2021» (надалі - Акція) виключно для інтернет-магазину за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/. Правила не розповсюджуються на придбання Товарів ТМ COLIN'S в магазинах роздрібної мережі.

Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА ТЕКС» (місцезнаходження: 01023, Київ,  площа Спортивна, буд.1-А, код 37357021), яке реалізує товари ТМ COLIN'S (надалі - Організатор).

Організатор несе відповідальність за проведення Акції, визначення переможців та надання Подарунків.

 1. 2.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акційний товар – категорія Товару ТМ COLIN'S: DE PNT брюки, виготовлені з деніма - особлива бавовняна тканина саржевого переплетення із зазначенням «WASH/УОШ» на ціннику або/та на внутрішньому ярлику.

Інтернет-магазин – інтернет-магазин за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/, що належить Організатору.

Подарунковий купон – електронний документ визначеної форми, дизайну, з нанесеним на нього логотипом ТМ COLIN'S, який надає його володільцю право на отримання від Організатора Подарунку, що визначається в самому документі та надсилається Учаснику Акції на електронну адресу, що була зазначена при реєстрації в Інтернет-магазині (в розділі «Профіль»).

Подарунок - винагорода, яку отримує кожен Учасник Акції за результатами участі у такій Акції, що визначена п.7.1. Правил.

Товари ТМ COLIN'S – непродовольчі товари та аксесуари, що реалізуються під торговою маркою COLIN'S у магазинах Організатора.

Учасники – покупці Інтернет-магазину, тобто будь-яка(-і) фізична(-і) особа(-и), що відвідують Інтернет-магазин, проходять реєстрацію на сайті Інтернет-магазину та придбавають Товари (розміщують Замовлення), які виконали всі умови, зазначені в п.6.1. Правил відповідно до ст.6 Правил.

ТМ COLIN’S – торговельна марка COLIN’S, права користування якою належать Організатору та захищаються згідно Законодавства.

Додатковий розіграш – публічний захід рекламного характеру, що проводиться Організатором у формі Акції, із залученням організації, на яку покладаються функції із організації такого заходу, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА». Додатковий розіграш проводиться серед Учасників АКЦІЇ «COLIN’S JEANS FEST 2021», що здійснять передбачені Організатором та ТОВ «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА» додаткові дії, направлені на участь у Додатковому розіграші. Умови участі у Додатковому розіграші регулюються окремо затвердженими «Офіційними правилами участі у Додатковому розіграші в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021».

 1. 3.     МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1.     Місце проведення: Акція проводиться на всій території України виключно в Інтернет-магазині за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/, що належить Організатору.

 1. 4.     ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1.     Повний період проведення Акції: з 09 вересня 2021 року по 24 жовтня 2021 року включно.

4.2.     Період отримання Подарунків: з 09 вересня 2021 року по 24 жовтня 2021 року включно.

4.3.     Період використання Подарункових купонів (період у який Учасники Акції можуть використати отримані ними Подарункові купони при придбанні товарів ТМ COLIN'S): з 09 вересня 2021 року по 01 листопада 2021 року.

4.4.     Акція вважається завершеною з досягнення дати закінчення Акції, визначеного п.4.1. Правил.

4.5.     Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Акції в будь-який момент.

 1. 5.     УЧАСНИКИ АКЦІЇ

5.1.     Учасниками Акції можуть бути повнолітні (старші за 18 років) фізичні особи, які мають повну дієздатність, та є покупцями Інтрнет-магазину, тобто будь-яка(-і) фізична(-і) особа(-и), що відвідують Інтернет-магазин, проходять реєстрацію на сайті Інтернет-магазину та придбавають Товари (розміщують Замовлення).

5.2.     Учасниками Акції не можуть бути:

5.3.     співробітники та представники Організатора;

5.4.     особи, що постійно не проживають на території України у період проведення Акції;

5.5.     особи, віком молодше 18 років та/або дієздатність яких обмежена у встановленому порядку;

5.6.     особи, які не виконують та/або порушують Правила проведення Акції.

5.7.     Особи, які створили замовлення в інтернет-магазині без реєстрації в режимі «Гість».

 1. 6.     УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

6.1.     Для того щоб стати Учасником Акції та отримати Подарунок необхідно в період отримання подарунків, зазначений в п.4.2. Правил, придбати (оплатити) в Інтернет-магазині Організатора не менше однієї одиниці Акційного товару.

6.2.     За кожну придбану в Інтернет-магазині одиницю Акційного товару Учасник отримує окремий Подарунковий купон, який можна обміняти на Подарунок.

6.3.     Учасник вправі прийняти участь у Акції необмежену кількість разів.

6.4.     Втрачений та/або пошкоджений Подарунковий купон не може бути відновлений.

6.5.     Придбання Товару із використанням Подарункового купону не надає Учаснику права на одержання нового Подарункового купону.

6.6.     Визначення переможців Акції, які зможуть отримати Подарунки (надалі – Переможці), буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Карток учасників, що приймають участь в Акції та здійснено самостійно Організатором Акції на власний розсуд.

6.7.     Для прийняття участі в Додатковому розіграші Подарунків власник Подарункового купону (Подарунковий купон або Знижка на наступну покупку) повинен зареєструватися на сайті https://www.colinsjeansfest.com.ua/. Детальну інформацію про умови участі у Додатковому розіграші викладено у Офіційних правилах участі у Додатковому розіграші в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021» та можна отримати на сайті https://www.colinsjeansfest.com.ua/.

 

 1. 7.     ПОДАРУНКИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОТРИМАННЯ

7.1.     Подарунками, які можуть отримати Учасники Акції, є:

7.1.1.        джинси ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 1099,00 (одна тисяча дев’яносто дев’ять) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.2.        футболка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 349,00 (триста сорок дев’ять) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.3.        сорочка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 599,00 (п’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.4.        знижка на наступну покупку, що надає Учаснику право на отримання разової знижки на наступну покупку на товари ТМ COLIN'S у розмірі 20%, 30%, 40% або 50% від вартості товарів ТМ COLIN'S в залежності від номіналу Подарункового купону.

7.2.  У випадку обрання Покупцем у якості Подарунку (при використанні Подарункового купону) моделі джинсів, футболки або сорочки вартістю, що є рівною або меншою, ніж максимальна вартість відповідного Подарунку, визначена п.7.1, Подарунок передається Учаснику шляхом його придбання Учасником за 1 гривню.

7.3.  У випадку обрання Покупцем у якості Подарунку (при використанні Подарункового купону) моделі джинсів, футболки або сорочки вартістю більше ніж передбачено пунктом 7.1., Подарунок передається Учаснику шляхом його придбання Учасником за ціною, що становить різницю між фактичною вартістю відповідного Товару в Інтернет-магазині, обраного Покупцем Товару у якості Подарунку, та максимальною вартістю відповідного Подарунку, визначеною п.7.1.

7.4.  У випадку обрання Покупцем у якості Подарунку (при використанні Подарункового купону) моделі джинсів, футболки або сорочки вартістю, що є меншою, ніж максимальна вартість відповідного Подарунку, визначена п.7.1, різниця між максимальною вартістю відповідного Подарунку, визначеною п.7.1, та фактичною вартістю відповідного Товару в Інтернет-магазині, обраного Покупцем Товару у якості Подарунку, не компенсується Покупцеві жодним чином.

7.5.  Зазначені вище моделі та модифікації подарунків можуть різнитися за кольором та іншими характеристиками Товару. Подарунки можуть відрізнятися від їх зображення у рекламних матеріалах щодо Акції.

7.6.  Загальна кількість Подарункових купонів, що можуть бути отримані за результатами участі в Акції не обмежена.

7.7.  Кожен Учасник Акції гарантовано отримує Подарунковий купон. Вид Подарунку серед зазначених п.7.1. Правил, право на отримання якого надає Подарунковий купон, визначається самостійно Організатором Акції на власний розсуд.

7.8.  Учасники можуть використати подарунки у вигляді знижки на наступну покупку, що передбачені п. 7.1.4 Правил, отримуються шляхом автоматичного використання відповідного Подарункового купону при наступному придбанні Товарів в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.3 Правил, з урахуванням наступних умов:

7.8.1.        загальна вартість Товару, придбаного із використанням Подарункового купону, не повинна перевищувати 10 000,00 (десять тисяч) гривень після надання (врахування) такої знижки;

7.8.2.        обмін чи повернення Товарів, придбаних із використанням Подарункового купону, здійснюється згідно чинного законодавства України про захист прав споживачів;

7.8.3.        для використання Подарункового купону Учасник має під час придбання Товарів в Інтернет-магазині здійснити авторизацію (вхід) на сайті Інтернет-магазину під тим самим користувачем, який приймав участь в Акції та отримав Подарунковий купон. Подарунковий купон буде застосовано автоматично при здійсненні наступної покупки в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.3 Правил;

7.8.4.        Подарунковий купон може бути використаний тільки один раз в Інтернет-магазині. Сума знижки за Подарунковим купоном не підлягає поділу та/або не може бути використана частинами, шляхом надання часткових знижок на декілька окремих покупок в Інтернет-магазині. Один Подарунковий купон надає право отримання знижки на Товари, що купуються в Інтернет-магазині за одним замовленням;

7.8.5.        при придбанні Товарів за одним замовленням може бути використаний тільки один Подарунковий купон;

7.8.6.        Подарунковий купон не може бути використаний одночасно з іншими знижками, акціями та пропозиціями Організатора;

7.8.7.        У випадку не здійснення Учасником наступної покупки в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.3 Правил, такий Учасник вважається таким, що відмовився від отримання Подарунку. В такому випадку Організатор має право розпорядитися відповідним Подарунком, зазначеним у Подарунковому купоні, на власний розсуд.

7.9.  Порядок та деталі отримання Подарунків, що передбачені п. 7.1.1 – 7.1.3 Правил, буде повідомлений Організатором окремо кожному Учаснику, який отримає відповідний Подарунок. У випадку не здійснення Учасником дій, окремо визначених та повідомлених йому Організатором для отримання Подарунку, такий Учасник вважається таким, що відмовився від отримання Подарунку. В такому випадку Організатор має право розпорядитися відповідним Подарунком, зазначеним у Подарунковому купоні, на власний розсуд.

7.10.      Учасник-володілець Подарункового купону, який отримав право на отримання Подарунку, не може вимагати заміни Подарунку та/або отримання еквівалента Подарунку у грошовій формі.

7.11.      У випадку повернення Товарів, за фактом придбання яких Учасником було отримано Подарунковий купон, відповідний Подарунковий купон Учасника буде анульовано Організатором.

 1. 8.     ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1.  Учасники Акції, беручи участь в Акції та надаючи Організатору свої персональні дані, автоматично підтверджують свою згоду на обробку Організатором наданих ними персональних даних. Надані Учасниками персональні дані обробляються Організатором з метою забезпечення реалізації господарських та адміністративно-правових правовідносин, зокрема ідентифікації Учасників Акції, надання Подарунків. Включення наданих Учасниками даних у відповідні бази персональних даних Організатора здійснюється протягом одного дня з моменту отримання відповідних даних Організатором від Учасника.

8.2.  Організатор гарантує, що будь-яка інформація, надана Учасниками у ході участі в Акції, зокрема їх персональні дані, буде використовуватися Організатором виключно для реалізації цілей, зазначених у п.8.1. Правил і в межах, обумовлених чинним законодавством України .

8.3.  У разі відмови Учасника від надання необхідних для участі в Акції персональних даних, Учасник вважається таким, який відмовився від участі в Акції.

8.4.  Організатор не несе відповідальності за:

8.4.1.        не ознайомлення Учасників із даними Правилами та їх змінами, а також їх неналежне виконання, якщо вони були належним чином оприлюднені;

8.4.2.        несвоєчасне отримання Організатором інформації необхідної для участі в Акції, визначення Переможців та/або отримання Подарунків, яке вплинуло на результати Акції, якщо така затримка виникла не з вини Організатора;

8.4.3.        неотримання Переможцем Подарунку, яке сталося не з вини Організатора.

8.5.  Учасники самостійно несуть витрати, пов'язані з виконанням умов Акції, дотриманням цих Правил, отриманням Подарунків та інше.

 1. 9.     ІНШІ УМОВИ

9.1.  Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в Правила (змінювати умови проведення Акції в Інтернет-магазині) до моменту початку дії Акції. Про зміну умов проведення Акції буде оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про проведення Акції в Інтернет-магазині. Зміни Правил будуть публікуватися у тому ж порядку, що й самі Правила в Інтернет-магазині.

9.2.  Перед участю в Акції Учасник зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами в Інтернет-магазині. Виконання Учасником умов Акції підтверджує згоду Учасника з даними Правилами.

9.3.  Беручи участь в Акції, Учасник добровільно погоджується з умовами проведення такої Акції в Інтернет-магазині.

9.4.  Повна інформація про умови проведення Акції викладена у даних Правилах, з якими можна ознайомитись в Інтернет-магазині Організатора за адресою: https://www. colins.ua.

9.5.   З умовами проведення Додаткового розіграшу в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021» можна ознайомитись на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет, розташованій за адресою: https://www.colinsjeansfest.com.ua/ .[1] Колінс Джинс Фест 2021


До Дня народження!

До Вашого Дня народження у Вас є можливість отримати знижку 10%* при купівлі товарів у магазинах ТМ COLIN’S або на сайті Інтернет-магазину colins.ua (далі – Акція до Дня народження).

Акція до Дня народження діє лише для учасників Програми лояльності COLIN’S (з правилами участі в якій можна ознайомитися за посиланням: https://www.colins.ua/t/Programofloyalty_full_version) у День народження такого учасника та протягом наступних 6 днів (загалом – протягом 7 днів). День народження визначається виходячи із дати народження, повідомленої клієнтом при реєстрації віртуальної карти у магазинах ТМ COLIN’S згідно Програми лояльності COLIN’S.

Отримати знижку за Акцією до Дня народження можна скористатися лише одноразово (не більше одного разу протягом 7-денного строку дії акції для кожного учасника) за вибором учасника або в магазині ТМ COLIN’S, або в Інтернет-магазині colins.ua (використовуючи промо-код, який надсилається клієнту в День народження в SMS або Viber повідомленні). У випадку, якщо учасник не приймає участь в Акції до Дня народження протягом 7-денного строку її дії, учасник вважається таким, що відмовився від участі (без можливості подальшого поновлення такого права будь-яким чином).

Отримати промо-код та скористатися знижкою за Акцією до Дня народження можуть учасники, які були зареєстровані в Програмі лояльності COLIN’S, не пізніше ніж за 1 добу до свого Дня народження.

Знижка за Акцією до Дня народження не поєднується з та не додається до інших спеціальних пропозицій, акцій та знижок, які діють на момент її використання в магазинах ТМ COLIN’S.

Знижка за Акцією до Дня народження поєднується з (додається до) іншими спеціальними пропозиціями, акціями та знижками, які діють в момент її використання в Інтернет-магазині colins.ua.

* Сума знижки за Акцією до Дня народження становить 10% від суми чека, по якому вона використовується, однак у будь-якому випадку не більше 500,00 грн.

Учасники Програми лояльності COLIN’S можуть накопичувати та використовувати бали згідно Програми лояльності COLIN’S при придбанні товарів за Акцією до Дня народження в магазинах ТМ COLIN’S.

При придбанні товарів за Акцією до Дня народження в Інтернет-магазині colins.ua: а) не накопичуються нові бали згідно Програми лояльності COLIN’S; та б) не можуть бути використані вже нараховані бали згідно Програми лояльності COLIN’S.

На всіх учасників, що приймають участь в Акції до Дня народження повністю розповсюджуються Правила участі в Програмі лояльності COLIN'S з урахуванням особливостей, що визначені цими правилами.

Організатором Акції до Дня народження є ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС». Акція до Дня народження діє у всіх магазинах ТМ COLIN’S на території України, що належать ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС», та в Інтернет-магазині colins.ua з «25» березня 2020 року та до дати її скасування за рішенням ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС».

ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС» залишає за собою право вносити зміни до викладених тут правил Акції до Дня народження, за умови попереднього повідомлення учасників шляхом розміщення їх в магазинах ТМ COLIN’S та в Інтернет-магазині colins.ua.

Офіційні правила програми лояльності за посиланням.

Перелік усіх магазинів в Україні, що належать ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС», ти можеш переглянути за посиланням.

COLIN’S саме для тебе!