ПРАВИЛА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Правила обробки персональних даних покупців та збереження конфіденційності інформації, що визначені нижче, застосовуються виключно до правовідносин, що виникають між покупцями та/або користувачами інтернет-магазину за адресою в мережі Інтернет: http://colins.ua/ (надалі – "Інтернет-магазин"), що належить ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" та реалізує виключно товари ТМ COLIN’S. На правовідносини, що виникають між покупцями при придбані товарів ТМ COLIN’S у магазинах роздрібної мережі, що належить ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС", правила обробки персональних даних покупців та збереження конфіденційності інформації, що визначені нижче, не розповсюджуються.

 

Персональні дані покупців та/або користувачів Інтернет-магазину, зокрема осіб, що проходять реєстрацію на сайті Інтернет-магазину (надалі – "Покупці"), обробляються у порядку, передбаченому чинним законодавством, зокрема Законом України "Про захист персональних даних", Законом України "Про інформацію", Законом України "Про електронну комерцію" та іншими нормативними актами.

 

Основні положення щодо обробки персональних даних.

 

Мета обробки. Персональні дані обробляються ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" з метою забезпечення реалізації господарських відносин у сфері роздрібної реалізації товарів та торговельного обслуговування Покупців, а також із рекламною та маркетинговою метою.

 

Підстави обробки. Персональні дані обробляються на підставі згоди Покупця, що надається в цифровому (електронному) вигляді з використанням цифрових засобів Інтернет-магазину.

 

Склад персональних даних. До персональних даних, що обробляються ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС", належать всі відомості про Покупця, що вимагаються при роботі з Інтернет-магазином та надаються Покупцем шляхом заповнення відповідних інформаційних граф окремих сторінок Інтернет-магазину.

 

Порядок обробки.

 

Персональні дані збираються, накопичуються та зберігаються у цифровому (електронному) вигляді на інформаційних носіях, визначених ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" протягом строку, що окремо визначається ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" та об’єктивно необхідний для виконання мети обробки таких даних, однак у будь-якому випадку не менше трьох років.

 

Зміна, видалення або знищення персональних даних здійснюється за самостійним рішенням ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" та/або на вимогу Покупця.

 

Передача персональних даних третім особам може здійснюватися виключно за рішенням ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" та виключно для забезпечення належної обробки персональних даних з метою, що визначена вище (зокрема передача розпоряднику персональних даних).

 

Доступ до персональних даних особами, які здійснюють їх обробку, визначається ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" під час залучення таких осіб до обробки персональних даних.

 

Доступ до персональних даних Покупцями здійснюється через особистий кабінет Покупця,зареєстрований в Інтернет-магазині та/або за письмовим запитом, направленим Покупцем ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС".

 

Заходи забезпечення захисту персональних даних визначаються окремо на підставі відповідних рішень ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС". Заходи забезпечення захисту персональних даних у будь-якому випадку мають забезпечувати їх збереження, попередження несанкціонованому доступу третіх осіб до таких даних (розголошенню) та/або їх втраті, несанкціонованій зміні, знищенню. Забезпечення захисту персональних даних здійснюється, зокрема, завдяки використанню належного програмного забезпечення, що виконує відповідні функції.

 

ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" вживає заходів задля збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних та доступом до них в цифровій (електронній) формі. Перелік та особливості вжиття таких заходів визначаються окремо на підставі відповідних рішень ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС". Доступ до такої інформації здійснюється на підставі письмового запиту направленого ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС".

 

Згода Покупця на обробку персональних даних.

 

Покупець, здійснюючи реєстрацію на сайті Інтернет-магазину, а також заповнюючи будь-які відповідні поля Інтернет-магазину при замовленні товарів та у будь-яких інших випадках, одночасно надає ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" свою безстрокову згоду у цифровому (електронному) вигляді на обробку наданих ним персональних даних у порядку, передбаченому цими правилами.

 

Відмова Покупця від надання запитуваних ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" персональних даних унеможливлює встановлення правовідносин між таким Покупцем та ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" та, відповідно, унеможливлює придбання товарів в Інтернет-магазині.

 

Покупець самостійно несе відповідальність за правильність наданих ним персональних даних, їх своєчасне оновлення шляхом внесення змін до відповідних реєстраційних форм в особистому кабінеті та/або шляхом письмового повідомлення про це ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС". Покупець самостійно несе ризик всіх несприятливих наслідків, пов’язаних із ненаданням, неправильним наданням, не оновленням його персональних даних.

 

Згода Покупця на обробку персональних даних у будь-який момент може бути відкликана Покупцем, у зв’язку з чим подальші правовідносини між Покупцем та ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" автоматично припиняються, реєстрація Покупця на сайті Інтернет-магазину скасовується.

 

Права Покупця, як суб'єкта персональних даних.

 

Покупець має щодо своїх персональних даних всі права, передбачені Законом України "Про захист персональних даних", з яким можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#n5, зокрема наступні:

 

-         знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

-         отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

-         на доступ до своїх персональних даних;

-         отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

-         пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

-         пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

-         на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

-         звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

-         застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

-         вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

-         відкликати згоду на обробку персональних даних;

-         знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

-         на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

Підписка на розсилку.

 

Покупець вправі підписатися на розсилку рекламних, маркетингових та інформаційних повідомлень Інтернет-магазину, зазначивши свою адресу електронної пошти або номер телефону. Така підписка свідчить про згоду Покупця на обробку його персональних даних з метою отримання електронною поштою або в текстових повідомленнях (відповідно) інформації рекламного та маркетингового характеру.

 

Обробка іншої інформації.

 

Під час користування Інтернет-магазином ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕКС" та залучені нею підрядні організації та партнери можуть обробляти окремі види інформації, як віднесеної до персональних даних, так і такої, що не є персональними даними у розумінні чинного законодавства. Інформація про Покупців обробляється під час користування Інтернет-магазином завдяки, зокрема:

 

-         файлам cookies (файли, що створюються сайтом для зберігання інформації про користувача, спрощують роботу із Інтернет-магазином, дозволяють зберігати налаштування сайту, пропонувати найбільш підходящу інформацію та запам’ятовувати вхід в аккаунт);

 

-         плагіну Facebook (плагін, що забезпечує з’єднання Інтернет-магазину з профілем у Facebook, завдяки якому Facebook отримує інформацію про відвідування Покупцем Інтернет-магазину, а Покупець отримує можливість здійснювати окремі активності в Інтернет-магазині через свій аккаунт у Facebook);

 

-         Google Analytics (служба веб-аналітики, що відслідковує трафік Інтернет-магазину та може використовувати зібрану інформацію для роботи із оголошеннями власної рекламної мережі).