ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про роздрібну купівлю-продаж товарів ТМ COLIN’S на сайті http://colins.ua/

 

 1. 1.      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1.      Договір – цей договір публічної оферти про роздрібну купівлю-продаж товарів ТМ COLIN’S на сайті http://colins.ua/ разом з усіма додатками, змінами та доповненнями, що приймаються, вносяться та затверджуються в односторонньому порядку Продавцем.

 

1.2.      Закон - Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, з яким можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.

 

1.3.      Законодавство – чинне законодавство України, що включає Цивільний кодекс України, Закон, а також будь-які інші закони та підзаконні нормативні акти, що регулюють відносини між Сторонами.

 

1.4.      Замовлення – інформація за формою та змістом, що передбачені Договором, що надійшла від Покупця Продавцю в електронному вигляді через Інтернет-магазин, що визначає який саме Товар та на яких умовах має намір придбати Покупець, зокрема: найменування Товару, його кількість, різновид, спосіб доставки, умови оплати Товару, відомості про Покупця та будь-яка інша інформація, визначена Продавцем, що необхідна для продажу.

 

1.5.      Інтернет-магазин – інтернет-магазин за адресою в мережі Інтернет: http://colins.ua/, що належить Продавцю.

 

1.6.      Контакт-центр – центр телефонної підтримки Покупців, організований Продавцем, до якого можна звертатися в робочі години з метою отримання інформації щодо обробки Замовлень, порядку врегулювання претензій та отримання будь-якої іншої інформації щодо придбання Товарів в Інтернет-магазині, який працює за телефоном: +380(800)60-53-26.

 

1.7.      Покупець(-ці) – будь-яка(-і) фізична(-і) особа(-и), що відвідують Інтернет-магазин, проходять реєстрацію на сайті Інтернет-магазину та придбавають Товари (розміщують Замовлення), а також їх уповноважені представники. Не є покупцями особи, які здійснюють оплату Товару (платники) та/або отримання доставленого Товару (товароотримувачі), якщо оформлення Замовлення здійснюється не вказаними особами.

 

1.8.      Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЬТА ТЕКС", юридична особа з місцезнаходженням за адресою: 01023, м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А (ідентифікаційний код 37357021), що реалізує товари ТМ COLIN’S.

 

1.9.      Сторона(-и) – Продавець та/або Покупець кожен окремо або разом відповідно.

 

1.10.   ТМ COLIN’S – торговельна марка COLIN’S, права користування якою належать Продавцю та захищаються згідно Законодавства.

 

1.11.   Товар(-и) – непродовольчі товари ТМ COLIN’S, що пропонуються для продажу та реалізуються Продавцем в Інтернет-магазині.

 

 1. 2.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1.      Цей Договір є публічним договором та договором приєднання, складеним відповідно до ст.ст. 633 та 634 Цивільного кодексу України, за яким Продавець бере на себе обов'язок здійснювати продаж Товарів кожному, хто до нього звернеться на умовах та в порядку визначених в Договорі.

 

2.2.      При придбанні Товарів за цим Договором, Покупець приймає та зобов'язується виконувати його умови в повному обсязі без будь-яких виключень.

 

2.3.      Товари за цим Договором можуть придбаватися Покупцями виключно з метою їх використання за призначенням та задоволення власних побутових потреб, без права їх подальшого перепродажу третім особам та без мети використання таких Товарів при здійсненні господарської діяльності. Покупцями за цим Договором не можуть бути юридичні особи.

 

2.4.      У випадку наміру особи придбання Товарів з метою їх використання при здійсненні господарської діяльності, та/або використання будь-яким іншим чином окрім задоволення власних побутових потреб, та/або придбання Товарів юридичними особами, такі особи зобов’язані звернутися до Продавця для укладення відповідного договору. Правовідносини між Продавцем та вказаними особами не регулюються цим Договором.

 

2.5.      Умови цього Договору розповсюджуються виключно на осіб, що перебувають на території України (за виключенням території АР Крим та населених пунктів, на території яких здійснюється АТО). Доставка Товарів за Договором можлива виключно на території України (за виключенням території АР Крим та населених пунктів, на території яких здійснюється АТО).

 

 1. 3.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1.      Продавець на умовах цього Договору зобов'язується передати, а Покупець прийняти у власність та оплатити Товар, що визначений у підтвердженому Замовленні Покупця.

 

3.2.      Окремі істотні умови Договору, а саме: найменування та вартість Товару, строк та вартість доставки та порядок оплати, узгоджуються сторонами в Замовленні, що становить невід’ємну частину Договору.

 

3.3.      Кожна одиниця Товару, зазначеного в Замовленні, що розміщується Покупцем, незалежно від кількості таких Товарів та/або Замовлень, є окремим Договором, до якого застосовуються всі положення цього Договору, тобто кожна окрема одиниця Товару придбавається Покупцем на підставі окремого Договору, навіть якщо такі Товари зазначені в одному підтвердженому Замовленні. Договір не передбачає періодичних поставок Товару.

 

3.4.      Періодом прийняття пропозиції укласти Договір щодо кожного окремого Товару є весь строк, протягом якого такий Товар пропонується для продажу в Інтернет-магазині.

 

3.5.      Договір щодо кожної окремої одиниці Товару вважається укладеним з моменту підтвердження Продавцем розміщеного Покупцем Замовлення щодо такого Товару, що підтверджується отриманням Покупцем повідомлення від Продавця з номером транспортної накладної, якою оформлено доставку Товару за відповідним Замовленням.

 

 1. 4.      РЕЄСТРАЦІЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

 

4.1.      Для розміщення Замовлення Покупцю необхідно зареєструватися в Інтернет-магазині. Реєстрація в Інтернет-магазині відбувається шляхом створення облікового запису. Для реєстрації в Інтернет-магазині Покупець повинен навести курсором кнопку «Увійти» у верхній частині сторінки та натиснути кнопку «Реєстрація». У формі, що відкриється Покупець повинен заповнити всі передбачені поля, після чого натиснути кнопку «Зареєструватися». Після реєстрації в Інтернет-магазині для Покупця стає можливим користування обліковим записом. Для доступу до облікового запису покупець має натиснути на кнопку «Профіль».

 

4.2.      Покупець несе повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної ним під час реєстрації в Інтернет-магазині, а також за будь-які несприятливі наслідки, пов’язані із неповнотою та/або недостовірністю такої інформації. У подальшому визначення особи Покупця щодо всіх Замовлень в Інтернет-магазині буде здійснюватися виходячи із інформації, зазначеної Покупцем при реєстрації в Інтернет-магазині.

 

4.3.      Покупець, що реєструється та розміщує Замовлення в Інтернет-магазині, надає свої персональні дані та погоджується на їх обробку Продавцем на умовах та в порядку, визначеними Продавцем у розділі Інтернет-магазину «Правила конфіденційності».

 

4.4.      Покупець у будь-який момент може змінити зазначену ним під час реєстрації в Інтернет-магазині інформацію шляхом редагування інформації у Профілі.

 

 

 1. 5.      РОЗМІЩЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЗМІНА ТА СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

 

5.1.      Покупець може розмістити Замовлення виключно шляхом оформлення його в Інтернет-магазині. Для розміщення Замовлення Покупець обов’язково повинен попередньо зареєструватися в Інтернет-магазині.

 

5.2.      При розміщенні Замовлення, Покупець повинен в обов’язковому порядку зазначити наступну інформацію:

 

5.2.1.        прізвище, ім’я по-батькові Покупця;

 

5.2.2.        адресу доставки Замовлення;

 

5.2.3.        адресу електронної пошти Покупця;

 

5.2.4.        контактний телефон Покупця.

 

5.3.      Покупець несе повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної ним під час розміщення Замовлення, а також за будь-які несприятливі наслідки, пов’язані із неповнотою та/або недостовірністю такої інформації.

 

5.4.      Інтернет-магазин містить інформацію щодо характеристик Товарів, цін на Товари, матеріалів, з яких вони виготовлені та ймовірну наявність таких Товарів у Продавця. Наявність Товарів в Інтернет-магазині не свідчить про обов’язкову та безумовно наявність таких Товарів в наявності у Продавця. Продавець не несе жодної відповідальності перед Покупцем у випадку виявлення відсутності Товару після отримання розміщеного Покупцем Замовлення щодо таких Товарів.

 

5.5.      Під час розміщення Замовлення Покупець обирає Товар із запропонованого Продавцем асортименту, обираючи та зазначаючи, зокрема, розмір, колір, за необхідності також інші характеристики Товару з-поміж тих, що зазначені на відповідній сторінці, на якій обраний Товар пропонується для продажу та зазначаючи кількість кожної одиниці замовлених Товарів.

 

5.6.      Після вибору Товару та всіх його характеристик, Покупець повинен натиснути кнопку «Додати в Kошик». Обраний Товар переміщується в «Кошик», який стає видимим після натискання значка «Кошик» на панелі у верхній частині сторінки. Покупець може перейти до «Кошика», натиснувши кнопку «Оформити замовлення», яка активує сторінку, де відображаються всі Товари в «Кошику», тобто обрані для розміщення щодо них Замовлення. Покупець може додавати чи видаляти, змінювати кількість Товарів розміщених в «Кошику».

 

5.7.      Для розміщення Замовлення щодо Товарів, які відображаються в «Кошику», Покупець повинен натиснути кнопку «Оформити замовлення», після чого відкриється сторінка, на якій Покупець повинен заповнити всі передбачені поля та надати відомості, що є необхідними для розміщення Замовлення та подальшої доставки Товарів Покупцю.

 

5.8.      Заповнивши всі передбачені поля, Покупець повинен обрати способи доставки та оплати Товару із запропонованих в Інтернет-магазині.

 

5.9.      Розміщення повністю оформленого Замовлення здійснюється шляхом натискання кнопки «Оформити Замовлення», що свідчить про безумовну згоду Покупця з усіма умовами Договору та іншими правилами та умовами, зазначеними в Інтернет-магазині, про намір Покупця придбати визначені в Замовленні Товари та про підтвердження укладення Покупцем Договору.

 

5.10.   Одразу після розміщення Замовлення Покупець отримує повідомлення на надану ним адресу електронної пошти з інформацією про прийняття Замовлення Продавцем. Повідомлення електронною поштою містить індивідуальний номер Замовлення, який використовується для ідентифікацій та перевірки стану Замовлення.

 

5.11.   На будь-якій стадії обрання Товару, до моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити Замовлення», Покупець може скасувати Замовлення припинивши перегляд сторінок Інтернет-магазину. Замовлення, що не було розміщене Покупцем у порядку, визначеному ст. 5 Договору, не приймається до виконання Продавцем.

 

5.12.   Замовлення може бути скасоване Покупцем  шляхом використанням контактної форми (форми зворотного зв’язку), розміщеної в Інтернет-магазині, після чого з Покупцем зв’яжеться представник  Контакт-центру, або самостійно зателефонувавши до Контакт-центру. Самостійна зміна розміщеного Замовлення безпосередньо в Інтернет-магазині не передбачена. Після здійснення входу в Інтернет-магазин (за умови попередньої реєстрації) Покупець отримує доступ до додаткових опцій на панелі Покупця, зокрема: історії Замовлень, перегляду стану останнього Замовлення, збереження адрес доставки тощо.

 

5.13.   Продавець вправі зв’язатися з Покупцем за наданими Покупцем адресою електронної пошти або номером телефону для з’ясування та погодження будь-яких аспектів умов, пов’язаних із обробкою, виконанням, підтвердженням Замовлення тощо.

 

5.14.   Підтвердження Продавцем розміщеного Покупцем Замовлення щодо певного Товару посвідчується отриманням Покупцем повідомлення від Продавця з номером транспортної накладної, якою оформлено доставку Товару за відповідним Замовленням.

 

5.15.   Разом із отриманими Товарами Покупець отримує підтвердження укладення Договору та придбання таких Товарів, а саме видаткову накладну та паперову копію Замовлення Покупця, в яких зазначені всі придбані Товари та ціна придбання.

 

5.16.   Продавець має право вести звукозапис телефонних розмов між Покупцем та Продавцем при зверненні до Контакт-центру. Покупець надає Продавцю згоду для здійснення подальшого використання таких звукозаписів з метою виконання Договору та врегулювання спорів.

 

5.17.   Під час розміщення Замовлення Покупець обирає Товар виключно з наявного в Інтернет-магазині асортименту. Асортимент Товарів в Інтернет-магазині визначається самостійно Продавцем. Продавець не зобов’язаний забезпечувати наявність будь-якого Товару для продажу. У випадку відсутності Товару, зазначеного Покупцем у Замовленні, Продавець повідомляє про це Покупця. Такі обставини не тягнуть жодних несприятливих наслідків для Продавця. Обов’язок щодо здійснення продажу Товару виникає у Продавця з моменту підтвердження Замовлення Продавцем.

 

5.18.   Покупець при розміщенні Замовлення повідомляє Продавцю номер контактного телефону та іншу контактну інформацію, яка має бути актуальною та забезпечувати можливість отримання Покупцем інформаційних повідомлень та погодження із Продавцем умов Договору. Продавець не несе відповідальності за відмову Покупця від отримання повідомлень Продавця, перебої у доставці таких повідомлень, відсутність зв’язку, несправності при наданні телекомунікаційних послуг та не перевірку Покупцем вхідних повідомлень та/або дзвінків.

 

 1. 6.      ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

 

6.1.      Безпосередньо на сторінці, на якій такий Товар пропонується для продажу надається наступна інформація про такий Товар:

 

6.1.1.        назва Товару;

 

6.1.2.        дані про ціну Товару;

 

6.1.3.        дані про основні властивості (характеристики) Товару;

 

6.1.4.        дату виготовлення.

 

6.2.      До всіх Товарів, що реалізуються в Інтернет-магазині, застосовуються визначені цим Договором:

 

6.2.1.        умови та правила придбання таких Товарів;

 

6.2.2.        строки придатності, гарантійні строки та зобов’язання, умови гарантійного обслуговування.

 

6.3.      Всі Товари, що реалізуються в Інтернет-магазині:

 

6.3.1.        вироблені та реалізуються під ТМ COLIN’S;

 

6.3.2.        виробляються компаніями, повне найменування  та місцезнаходження яких визначені в додатку № 1 до цього Договору. Підприємством, яке здійснює функції виробника щодо прийняття претензій від Покупців є Продавець;

 

6.3.3.        не містять шкідливих для здоров'я речовини, застережень щодо використання Товару (якщо інше прямо не зазначено на сторінці, на якій такий Товар пропонується для продажу);

 

6.3.4.        не містять генетично модифікованих організмів;

 

6.3.5.        повинні зберігатися у сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях при температурі +15-18°C у відносній вологості повітря 60-65%, захищені від пилу та прямих сонячних променів;

 

6.3.6.        для забезпечення ефективного та безпечного їх використання, повинні зберігатися із дотриманням встановлених Договором вимог та використовуватися виключно за призначенням (як звичайний повсякденний та/або вихідний (не спеціальний робочий) одяг, взуття та аксесуари).

 

6.4.      Укладаючи Договір (зокрема розміщуючи Замовлення) Покупець підтверджує, що він ознайомився та одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про Товар, що забезпечує можливість його свідомого та компетентного вибору, включаючи всю інформацію, що передбачена ст.ст. 13 та 15 Закону. Покупець також підтверджує, що він мав можливість до першого Замовлення звернутися до Продавця для ознайомлення з інформацією про Товар та самим Товаром у місцях, де він реалізується.

 

 1. 7.      СТРОКИ ПРИДАТНОСТІ, ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ТА УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

7.1.      Гарантійний строк Товару дорівнює його строку придатності та становить 3 (три) місяці з дня отримання такого Товару Покупцем.

 

7.2.      Продавець гарантує якість Товару, безоплатне усунення недоліків, заміну Товару або повернення коштів у встановлених Законом випадках протягом гарантійного строку.

 

7.3.      Права Покупця у випадку виявлення недоліків Товару встановлені Законом.

 

 1. 8.      ЦІНА ТОВАРУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 

8.1.      Ціна Товару визначається самостійно Продавцем та зазначена безпосередньо на сторінці, на якій такий Товар пропонується для продажу. Ціни можуть змінюватися у будь-який час за одностороннім рішенням Продавця. Будь-які зміни цін на Товари набувають чинності з моменту їх відображення в Інтернет-магазині.

 

8.2.      Ціна Товару в Інтернет-магазині можу відрізнятися від ціни аналогічного чи того ж самого Товару, що пропонується для продажу Продавцем в магазинах роздрібної мережі.

 

8.3.      Ціна, за якою Покупець придбаває Товар, остаточно фіксується у Замовленні та є обов’язковою для Сторін з моменту підтвердження такого Замовлення Продавцем.

 

8.4.      Знижки на Товари, а також акційні пропозиції встановлюються за одностороннім рішенням Продавця та набувають чинності з моменту їх відображення в Інтернет-магазині. Умови дії знижок та акційних пропозицій встановлюються за одностороннім рішенням Продавця.

 

8.5.      Вартість всіх Товарів зазначена з урахуванням всіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством України.

 

8.6.      Покупець може здійснити оплату Товару в гривні за своїм вибором:

 

8.6.1.        в готівковому порядку – шляхом оплати замовлення готівкою кур’єру або у відділенні  поштового сервісу, яким здійснюється доставка Товару;

 

8.6.2.        в безготівковому порядку – шляхом оплати замовлення банківською карткою в Інтернет-магазині за допомогою платіжної системи LiqPay.

 

8.7.      Повернення коштів у випадках, передбачених Договором та Законодавством, здійснюється наступним чином:

 

8.7.1.        якщо Товар було оплачено в готівковому порядку – шляхом перерахування ціни Товару на банківський (картковий) рахунок Покупця, за номером банківської картки, зазначеної Покупцем у заяві про повернення Товару;

 

8.7.2.        якщо Товар було оплачено в безготівковому порядку – шляхом перерахування ціни Товару на банківський (картковий) рахунок, за номером банківської картки з якої надійшли грошові кошти при оплаті Товару.

 

8.8.      У виключних випадках (закриття та/або відсутність банківського (карткового) рахунку тощо), за вмотивованою заявою Покупця (наданою окремо від Заяви на повернення) підтвердженою відповідним рішенням Продавця, допускається повернення грошових коштів за Товар:

 

8.8.1.        який було оплачено в безготівковому порядку – шляхом перерахування ціни Товару на банківський (картковий) рахунок за номером банківської картки іншим, ніж той, з якого надійшли грошові кошти при оплаті Товару. Таке повернення допускається виключно особисто Покупцю (на ім’я Покупця) та за умови пред’явлення Покупцем документів, що посвідчують особу Покупця;

 

8.8.2.        який було оплачено в безготівковому порядку – готівкою, шляхом поштового переказу. Таке повернення допускається виключно особисто Покупцю (на ім’я Покупця) та за умови пред’явлення Покупцем документів, що посвідчують особу Покупця;

 

8.8.3.        який було оплачено в готівковому порядку – готівкою, шляхом поштового переказу. Таке повернення допускається виключно особисто Покупцю (на ім’я Покупця) та за умови пред’явлення Покупцем документів, що посвідчують особу Покупця.

 

8.9.      У випадку задоволення вимоги Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, таке повернення здійснюється Продавцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання Заяви на повернення та повернутого Товару Продавцем, що підтверджується повідомленням, направленим Продавцем Покупцеві.

 

 1. 9.      ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

 

9.1.      Товари доставляються лише в межах України згідно п. 2.5 Договору. Товари доставляються поштовим сервісом, обраним Продавцем на власний розсуд.

 

9.2.      Якщо вибрані Покупцем Товари є в наявності, час доставки складає від 2 (двох) до 5 (п’яти) робочих днів після розміщення Замовлення (в залежності від регіону та виду доставки). Час доставки може бути довшим для продажів за зниженими, акційними цінами або під час спеціальних кампаній. Час доставки може бути збільшений Продавцем за його власним рішенням на строк до 30 (тридцяти) днів з моменту розміщення Замовлення.

 

9.3.      Доставка Товарів здійснюються за робочим графіком поштового сервісу, обраного Продавцем. Продавець не впливає на роботу поштового сервісу та не несе відповідальності зі затримку при доставці Товару, що сталася з вини поштового сервісу.

 

9.4.      Покупець може обрати один з двох способів доставки Товару:

 

9.4.1.        кур’єрська доставка до визначеного Покупцем місця – передбачає доставку Товару кур’єром до місця, зазначеного Покупцем в Замовленні;

 

9.4.2.        доставка на відділення поштового сервісу – передбачає доставку Товару до відділення поштового сервісу, зазначеного Покупцем в Замовленні.

 

9.5.      Вартість доставки Товарів не включається до вартості Товарів та сплачується Покупцем окремо. Вартість доставки Товарів залежить від обраного Покупцем способу доставки та загальної вартості Товарів, зазначених в Замовленні, а саме:

 

9.5.1.        кур’єрська доставка до визначеного Покупцем місця – 129 (сто двадцять дев'ять) гривень;

 

9.5.2.        доставка на відділення поштового сервісу – 99 (дев'яносто дев'ять) гривень;

 

9.5.3.        Замовлення Товарів загальною вартістю 1 500 (одна тисяча) гривень Та більше – доставка здійснюється безкоштовно за рахунок Продавця.

9.5.4.         

 

9.6.      У випадку, якщо Товар відсутній у Продавця або Замовлення неможливо виконати з будь-якої іншої причини, Продавець повідомляє про це Покупця. В такому випадку Покупець вправі відмовитися від Замовлення або підтвердити очікування появи Товару в наявності у Продавця протягом одного місяця. У випадку відсутності Товару в наявності у Продавця протягом одного місяця, Договір вважається не укладеним, а грошові кошти (якщо такі були сплачені за Товар) підлягають поверненню Покупцеві.

 

9.7.      Датою отримання Товару вважається дата підписання Покупцем товаросупровідних документів, які підтверджують факт отримання його Покупцем.

 

9.8.      Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення (пошкодження) або втрати Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту фактичного отримання Товару Покупцем від особи, що здійснює доставку такого Товару.

 

 1. 10.   ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

10.1.   Покупець має право вимагати обміну та/або повернення Товару у випадках, на умовах та в порядку, передбаченими Законом.

 

10.2.   Для отримання інформації щодо порядку, умов та можливості обміну Товарів Покупець зобов’язаний звернутися до Контакт-центру.

 

10.3.   Повернення Товару здійснюється на умовах та в порядку, визначеними Продавцем у розділі Інтернет-магазину «Повернення Товару» з урахуванням особливостей повернення Товарів належної якості та неналежної якості, що там зазначені.

 

10.4.   Покупець має право вимагати розірвання Договору у випадках, на умовах та в порядку, передбаченими Законом. Наслідки такого розірвання визначаються Законом.

 

 1. 11.   ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

 

11.1.   Будь-які заяви та/або претензії Покупця щодо якості Товарів, ціни, доставки Товару, розірвання Договору, повернення сплачених за Товар грошових коштів, умов Договору тощо, приймаються та розглядаються Продавцем виключно, якщо вони заявлені в письмовому вигляді.

 

11.2.   Заява та/або претензія вважається поданою належним чином (в письмовому вигляді), якщо вона:

 

11.2.1.      підписана Покупцем, яким було розміщене Замовлення та/або уповноваженою ним особою із поданням документів, що підтверджують повноваження такої особи; та

 

11.2.2.      подана у письмовому вигляді особисто Продавцю (нарочно) або направлена поштою чи кур’єром за адресою місцезнаходження Продавця, або

 

11.2.3.      направлена в електронному вигляді на електронну адресу Продавця, що зазначена в статті «Відомості про Продавця» цього Договору.

 

11.3.   Претензії Покупців розглядяться в порядку та в строки, передбачені Законодавством.

 

11.4.   Заяви та звернення, що не пов’язані безпосередньо із Договором, укладеним із Покупцем та обробкою чи виконанням окремого Замовлення та/або придбаним Товаром, розглядяться в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02 жовтня 1996 року.

 

 1. 12.   ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАВЦЯ

 

12.1.   З питань, пов’язаних із укладенням, виконанням, зміною, припиненням Договору, заявленням претензій та врегулюванням спорів, пов’язаних із Договором, просимо звертатися до Продавця:

 

12.1.1.      повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЬТА ТЕКС"

 

12.1.2.      місцезнаходження (адреса офісу): 01023, м. Київ, площа Спортивна, будинок 1-А;

 

12.1.3.      ідентифікаційний код – 37357021;

 

12.1.4.      контактний телефон (Контакт-центр): +380(800)60-53-26;

 

12.1.5.      адреса електронної пошти (електронна адреса): ua.crm@colins.ua;

 

12.1.6.      адреса Інтернет-магазину – http://colins.ua/.

 

 1. 13.   ПРАВИЛА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХДАНИХ

 

13.1.   Правила конфіденційності та забезпечення захисту персональних даних Покупців здійснюється на умовах та в порядку, визначеними Продавцем у розділі Інтернет-магазину «Правила конфіденційності».

ДОДАТОК №1

до Договору публічної оферти

про роздрібну купівлю-продаж товарів ТМ COLIN’S

на сайті http://colins.ua/

 

ВИРОБНИКИ ТОВАРІВ

 

Групи товарів, виробництво яких здійснює виробник

Найменування виробника

Місцезнаходження виробника

1

Піджаки,жилетки, шорти та штани чоловічі торгової марки "Colins"

"NEW AGE APPARELS LTD"

Бангладеш,address PURBA NARASINGHPUR,ZIRABO SAVER DHAKA BANGLADESH

"EROGLU GIYIM SANAYI TICARET A."

Туреччина, address KAZIM KARABEKIR CAD. NO:2/1 AVCILAR/ISTANBUL.

"NINGBO NINGSHING INTERNATIONAL INC."

Китай address NO.138 ZNONGSHAN WEST RD NINGBO PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ZHENJIANG

"EVER GLORY VIETNAM GARMENT CO .LTD"

В'єтнам, address Nam Sach Industrial Zone, Hai Duong, Vietnam

"SWISS COTTON GARMENTS COMPANY"

Єгипет address Private Free Zone,A1-10th Of Ramadan City-Egypt

"GTL ASIA LTD"

Пакистан address 658 JNG ZHONG ROAD, BUILDING 3

2

Шапки та шкарпетки торгової марки " Colins"

"NINGBO NINGSHING INTERNATIONAL INC."

Китай address NO.138 ZHONGSHAN WEST RD NINGBO PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ZHENJIANG

" BRC TEKSTIL SANAYI IC VE DIS TIC. LTD. STI.

Туреччина, address REDWAN TOWER HOLDING NO:1 DHAKA MYMENSINGH ROAD, BLOCK-B, WARD  NO:15 VOGRA,GAZIPUR-1704 BANGLADESH

3

Сланці (Вєтнамки)  спортивне взуття, черевики, туфлі чоловічі та жіночі торгової марки Colins

"CHINA HOUSE FOOTWEAR LTD."

MF.,CARNATION TRADE BUILDING, 465 XI CHA ROAD,BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU,CHINA.

4

Пальто, плащі, куртки, піджаки та жилети жіночі торгової марки Colins

"OASIS HI-TECH SPORTSWEAR LTD"

Бангладеш,address  PLOT # 12,13,14,& 21 COMILLA EPZ, COMILLA

"DAKO TEKSTIL SAN.TIC. LTD.STI"

Туреччина, address Caglayan mah.sair sok no:8 kat 2 kagithane

"JIANGSU EVER-GLORY INTERNATION"

Китай, address EVER-GLORY COMMERCIAL CENTER 509 # CHENGXIN THOROUGHFARE JIANGNING DEVELOPMENT ZONE NANJING CHINA

"EVER GLORY VIETNAM GARMENT CO .LTD"

В'єтнам, address Nam Sach Industrial Zone, Hai Duong, Vietnam

5

Пальто, плащі, куртки, піджаки та жилети чоловічіі торгової марки Colins

" KANG BOOK CO.,(BD)

Бангладеш,address PLOT NO:21, SECTOR NO :01 CEPZ CHITTAGONG, BANGLADESH

"CAM KONFEKSIYON VE SAN. TIC. LTD. STI."

Туреччина, address  ESENSEHIR MAN. NECIP FAZIL BULVARI NO:45 ADALI IS MERKEZI AKAPISI K:1 DUDULLU UMRANIYE

"CHARMTEX INTERNATIONAL LTD"

Китай address RM 2305 23\F., NEW TECH PLAZA,34 TAI YAU ST.,SANPOKONG,KOWLOON, H.K.

"EVER GLORY VIETNAM GARMENT CO .LTD"

В'єтнам, address Nam Sach Industrial Zone, Hai Duong, Vietnam

6

Ремні чоловічі та жіночі поліуретанові торгової марки Colins

"CHINA HOUSE FOOTWEAR LTD."

MF.,CARNATION TRADE BUILDING, 465 XI CHA ROAD,BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU,CHINA.

" WENZHOU PLEASURE TRADE CO., LTD"

Китай, address 3RD FLOOR, NO.2, PUJIANG ROAD ECONOMYAND TECHNOLOGY DEVELOPMENTZONE,WENZHOU,CHINA.

" TOYA DERI VE AKSESUAR - TOLGAY GUNAY"

Туреччина, address Sanayi mah. Sancakli Cd. Gulistan Sk. NO:2\4 Gungoren\ Istanbul

7

Футболки , блузи та туніки жіночі  торгової марки Colins

" T-DESING LTD."

Бангладеш,address ZIRABO, SAVAR, DHAKA BANGLADESH

" MANDHANA INDUSTRIES."

Індія, address UNIT # 205 - 208 TO 214, PENINSULA CENTRE DR.S.S.RAO ROAD, OFF DR AMBEDKAR ROAD, PAREL, MUMBAI -400 012 INDIA

" PINALDI TESK. KONF. SAN. VE TIC. A.S."

Туреччина, address FATIH CD. SELVI SK. GUNER IS MERKEZI NO:9 MERTER \IST

8

Майки, Футболки та толстовки трикотажні чоловічі і жіночі торгової марки Colins

" T-DESING LTD."

Бангладеш,address ZIRABO, SAVAR, DHAKA BANGLADESH

" GEORGIAN TEKSTIL LTD."

Грузія ,address KHELVACHAURI REGION MAHINJAURI DISTRIOT BATUMI GEORGIA

"NINGBO NINGSHING INTERNATIONAL INC."

Китай address NO.138 ZHONGSHAN WEST RD NINGBO PEOPLES REPUBLIC OF CHINA ZHENJIANG

"DENTA TEKS.DIS TIC. A.S."

Туреччина, address SELAHATTIN EYYUBI MAH. 1342 SOK. NO:38 KAT:3 ESENYURT\ISTANBUL

" MM MODA GRUP TEKSTIL SAN. TIC. LTD.STI."

Туреччина, address M.NEZIH OZMEN MAH.KERESTECILER SIT. FATIH CAD. KOKNAR SK. NO:4 MERTER

9

Сукня , спідниця , шорти, штани, піджак,жилет

" VINTAGE DENIM STUDIO LTD "

Бангладеш,address  PLOT 90-99 & 120-128 ISHWARDI EXPORT PROCESSING ZONE PAKSEY,PABNA, BANGLADESH