JEANS FEST онлайн

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС»

Наказ №130-к від 30.08.2021

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«COLIN’S JEANS FEST 2021»[1]

  1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані правила (надалі - Правила) визначають порядок та умови проведення акції «COLIN’S JEANS FEST 2021» (надалі - Акція) виключно для інтернет-магазину за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/. Правила не розповсюджуються на придбання Товарів ТМ COLIN'S в магазинах роздрібної мережі.

Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА ТЕКС» (місцезнаходження: 01023, Київ,  площа Спортивна, буд.1-А, код 37357021), яке реалізує товари ТМ COLIN'S (надалі - Організатор).

Організатор несе відповідальність за проведення Акції, визначення переможців та надання Подарунків.

  1. 2.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акційний товар – категорія Товару ТМ COLIN'S: DE PNT брюки, виготовлені з деніма - особлива бавовняна тканина саржевого переплетення із зазначенням «WASH/УОШ» на ціннику або/та на внутрішньому ярлику.

Інтернет-магазин – інтернет-магазин за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/, що належить Організатору.

Подарунковий купон – електронний документ визначеної форми, дизайну, з нанесеним на нього логотипом ТМ COLIN'S, який надає його володільцю право на отримання від Організатора Подарунку, що визначається в самому документі та надсилається Учаснику Акції на електронну адресу, що була зазначена при реєстрації в Інтернет-магазині (в розділі «Профіль»).

Подарунок - винагорода, яку отримує кожен Учасник Акції за результатами участі у такій Акції, що визначена п.7.1. Правил.

Товари ТМ COLIN'S – непродовольчі товари та аксесуари, що реалізуються під торговою маркою COLIN'S у магазинах Організатора.

Учасники – покупці Інтернет-магазину, тобто будь-яка(-і) фізична(-і) особа(-и), що відвідують Інтернет-магазин, проходять реєстрацію на сайті Інтернет-магазину та придбавають Товари (розміщують Замовлення), які виконали всі умови, зазначені в п.6.1. Правил відповідно до ст.6 Правил.

ТМ COLIN’S – торговельна марка COLIN’S, права користування якою належать Організатору та захищаються згідно Законодавства.

Додатковий розіграш – публічний захід рекламного характеру, що проводиться Організатором у формі Акції, із залученням організації, на яку покладаються функції із організації такого заходу, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА». Додатковий розіграш проводиться серед Учасників АКЦІЇ «COLIN’S JEANS FEST 2021», що здійснять передбачені Організатором та ТОВ «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА» додаткові дії, направлені на участь у Додатковому розіграші. Умови участі у Додатковому розіграші регулюються окремо затвердженими «Офіційними правилами участі у Додатковому розіграші в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021».

  1. 3.     МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1.     Місце проведення: Акція проводиться на всій території України виключно в Інтернет-магазині за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/, що належить Організатору.

  1. 4.     ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1.     Повний період проведення Акції: з 09 вересня 2021 року по 24 жовтня 2021 року включно.

4.2.     Період отримання Подарунків: з 09 вересня 2021 року по 24 жовтня 2021 року включно.

4.3.     Період використання Подарункових купонів (період у який Учасники Акції можуть використати отримані ними Подарункові купони при придбанні товарів ТМ COLIN'S): з 09 вересня 2021 року по 01 листопада 2021 року.

4.4.     Акція вважається завершеною з досягнення дати закінчення Акції, визначеного п.4.1. Правил.

4.5.     Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Акції в будь-який момент.

  1. 5.     УЧАСНИКИ АКЦІЇ

5.1.     Учасниками Акції можуть бути повнолітні (старші за 18 років) фізичні особи, які мають повну дієздатність, та є покупцями Інтрнет-магазину, тобто будь-яка(-і) фізична(-і) особа(-и), що відвідують Інтернет-магазин, проходять реєстрацію на сайті Інтернет-магазину та придбавають Товари (розміщують Замовлення).

5.2.     Учасниками Акції не можуть бути:

5.3.     співробітники та представники Організатора;

5.4.     особи, що постійно не проживають на території України у період проведення Акції;

5.5.     особи, віком молодше 18 років та/або дієздатність яких обмежена у встановленому порядку;

5.6.     особи, які не виконують та/або порушують Правила проведення Акції.

5.7.     Особи, які створили замовлення в інтернет-магазині без реєстрації в режимі «Гість».

  1. 6.     УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

6.1.     Для того щоб стати Учасником Акції та отримати Подарунок необхідно в період отримання подарунків, зазначений в п.4.2. Правил, придбати (оплатити) в Інтернет-магазині Організатора не менше однієї одиниці Акційного товару.

6.2.     За кожну придбану в Інтернет-магазині одиницю Акційного товару Учасник отримує окремий Подарунковий купон, який можна обміняти на Подарунок.

6.3.     Учасник вправі прийняти участь у Акції необмежену кількість разів.

6.4.     Втрачений та/або пошкоджений Подарунковий купон не може бути відновлений.

6.5.     Придбання Товару із використанням Подарункового купону не надає Учаснику права на одержання нового Подарункового купону.

6.6.     Визначення переможців Акції, які зможуть отримати Подарунки (надалі – Переможці), буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Карток учасників, що приймають участь в Акції та здійснено самостійно Організатором Акції на власний розсуд.

6.7.     Для прийняття участі в Додатковому розіграші Подарунків власник Подарункового купону (Подарунковий купон або Знижка на наступну покупку) повинен зареєструватися на сайті https://www.colinsjeansfest.com.ua/. Детальну інформацію про умови участі у Додатковому розіграші викладено у Офіційних правилах участі у Додатковому розіграші в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021» та можна отримати на сайті https://www.colinsjeansfest.com.ua/.

 

  1. 7.     ПОДАРУНКИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОТРИМАННЯ

7.1.     Подарунками, які можуть отримати Учасники Акції, є:

7.1.1.        джинси ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 1099,00 (одна тисяча дев’яносто дев’ять) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.2.        футболка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 349,00 (триста сорок дев’ять) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.3.        сорочка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 599,00 (п’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.4.        знижка на наступну покупку, що надає Учаснику право на отримання разової знижки на наступну покупку на товари ТМ COLIN'S у розмірі 20%, 30%, 40% або 50% від вартості товарів ТМ COLIN'S в залежності від номіналу Подарункового купону.

7.2.  У випадку обрання Покупцем у якості Подарунку (при використанні Подарункового купону) моделі джинсів, футболки або сорочки вартістю, що є рівною або меншою, ніж максимальна вартість відповідного Подарунку, визначена п.7.1, Подарунок передається Учаснику шляхом його придбання Учасником за 1 гривню.

7.3.  У випадку обрання Покупцем у якості Подарунку (при використанні Подарункового купону) моделі джинсів, футболки або сорочки вартістю більше ніж передбачено пунктом 7.1., Подарунок передається Учаснику шляхом його придбання Учасником за ціною, що становить різницю між фактичною вартістю відповідного Товару в Інтернет-магазині, обраного Покупцем Товару у якості Подарунку, та максимальною вартістю відповідного Подарунку, визначеною п.7.1.

7.4.  У випадку обрання Покупцем у якості Подарунку (при використанні Подарункового купону) моделі джинсів, футболки або сорочки вартістю, що є меншою, ніж максимальна вартість відповідного Подарунку, визначена п.7.1, різниця між максимальною вартістю відповідного Подарунку, визначеною п.7.1, та фактичною вартістю відповідного Товару в Інтернет-магазині, обраного Покупцем Товару у якості Подарунку, не компенсується Покупцеві жодним чином.

7.5.  Зазначені вище моделі та модифікації подарунків можуть різнитися за кольором та іншими характеристиками Товару. Подарунки можуть відрізнятися від їх зображення у рекламних матеріалах щодо Акції.

7.6.  Загальна кількість Подарункових купонів, що можуть бути отримані за результатами участі в Акції не обмежена.

7.7.  Кожен Учасник Акції гарантовано отримує Подарунковий купон. Вид Подарунку серед зазначених п.7.1. Правил, право на отримання якого надає Подарунковий купон, визначається самостійно Організатором Акції на власний розсуд.

7.8.  Учасники можуть використати подарунки у вигляді знижки на наступну покупку, що передбачені п. 7.1.4 Правил, отримуються шляхом автоматичного використання відповідного Подарункового купону при наступному придбанні Товарів в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.3 Правил, з урахуванням наступних умов:

7.8.1.        загальна вартість Товару, придбаного із використанням Подарункового купону, не повинна перевищувати 10 000,00 (десять тисяч) гривень після надання (врахування) такої знижки;

7.8.2.        обмін чи повернення Товарів, придбаних із використанням Подарункового купону, здійснюється згідно чинного законодавства України про захист прав споживачів;

7.8.3.        для використання Подарункового купону Учасник має під час придбання Товарів в Інтернет-магазині здійснити авторизацію (вхід) на сайті Інтернет-магазину під тим самим користувачем, який приймав участь в Акції та отримав Подарунковий купон. Подарунковий купон буде застосовано автоматично при здійсненні наступної покупки в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.3 Правил;

7.8.4.        Подарунковий купон може бути використаний тільки один раз в Інтернет-магазині. Сума знижки за Подарунковим купоном не підлягає поділу та/або не може бути використана частинами, шляхом надання часткових знижок на декілька окремих покупок в Інтернет-магазині. Один Подарунковий купон надає право отримання знижки на Товари, що купуються в Інтернет-магазині за одним замовленням;

7.8.5.        при придбанні Товарів за одним замовленням може бути використаний тільки один Подарунковий купон;

7.8.6.        Подарунковий купон не може бути використаний одночасно з іншими знижками, акціями та пропозиціями Організатора;

7.8.7.        У випадку не здійснення Учасником наступної покупки в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.3 Правил, такий Учасник вважається таким, що відмовився від отримання Подарунку. В такому випадку Організатор має право розпорядитися відповідним Подарунком, зазначеним у Подарунковому купоні, на власний розсуд.

7.9.  Порядок та деталі отримання Подарунків, що передбачені п. 7.1.1 – 7.1.3 Правил, буде повідомлений Організатором окремо кожному Учаснику, який отримає відповідний Подарунок. У випадку не здійснення Учасником дій, окремо визначених та повідомлених йому Організатором для отримання Подарунку, такий Учасник вважається таким, що відмовився від отримання Подарунку. В такому випадку Організатор має право розпорядитися відповідним Подарунком, зазначеним у Подарунковому купоні, на власний розсуд.

7.10.      Учасник-володілець Подарункового купону, який отримав право на отримання Подарунку, не може вимагати заміни Подарунку та/або отримання еквівалента Подарунку у грошовій формі.

7.11.      У випадку повернення Товарів, за фактом придбання яких Учасником було отримано Подарунковий купон, відповідний Подарунковий купон Учасника буде анульовано Організатором.

  1. 8.     ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1.  Учасники Акції, беручи участь в Акції та надаючи Організатору свої персональні дані, автоматично підтверджують свою згоду на обробку Організатором наданих ними персональних даних. Надані Учасниками персональні дані обробляються Організатором з метою забезпечення реалізації господарських та адміністративно-правових правовідносин, зокрема ідентифікації Учасників Акції, надання Подарунків. Включення наданих Учасниками даних у відповідні бази персональних даних Організатора здійснюється протягом одного дня з моменту отримання відповідних даних Організатором від Учасника.

8.2.  Організатор гарантує, що будь-яка інформація, надана Учасниками у ході участі в Акції, зокрема їх персональні дані, буде використовуватися Організатором виключно для реалізації цілей, зазначених у п.8.1. Правил і в межах, обумовлених чинним законодавством України .

8.3.  У разі відмови Учасника від надання необхідних для участі в Акції персональних даних, Учасник вважається таким, який відмовився від участі в Акції.

8.4.  Організатор не несе відповідальності за:

8.4.1.        не ознайомлення Учасників із даними Правилами та їх змінами, а також їх неналежне виконання, якщо вони були належним чином оприлюднені;

8.4.2.        несвоєчасне отримання Організатором інформації необхідної для участі в Акції, визначення Переможців та/або отримання Подарунків, яке вплинуло на результати Акції, якщо така затримка виникла не з вини Організатора;

8.4.3.        неотримання Переможцем Подарунку, яке сталося не з вини Організатора.

8.5.  Учасники самостійно несуть витрати, пов'язані з виконанням умов Акції, дотриманням цих Правил, отриманням Подарунків та інше.

  1. 9.     ІНШІ УМОВИ

9.1.  Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в Правила (змінювати умови проведення Акції в Інтернет-магазині) до моменту початку дії Акції. Про зміну умов проведення Акції буде оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про проведення Акції в Інтернет-магазині. Зміни Правил будуть публікуватися у тому ж порядку, що й самі Правила в Інтернет-магазині.

9.2.  Перед участю в Акції Учасник зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами в Інтернет-магазині. Виконання Учасником умов Акції підтверджує згоду Учасника з даними Правилами.

9.3.  Беручи участь в Акції, Учасник добровільно погоджується з умовами проведення такої Акції в Інтернет-магазині.

9.4.  Повна інформація про умови проведення Акції викладена у даних Правилах, з якими можна ознайомитись в Інтернет-магазині Організатора за адресою: https://www. colins.ua.

9.5.   З умовами проведення Додаткового розіграшу в межах Рекламної Акції «COLIN'S JEANS FEST 2021» можна ознайомитись на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет, розташованій за адресою: https://www.colinsjeansfest.com.ua/ .[1] Колінс Джинс Фест 2021