JEANS FEST 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС»

Наказ №129-к від 24.08.2023

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«COLIN’S JEANS FEST 202[1]

 1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані правила (надалі - Правила) визначають порядок та умови проведення Акції «COLIN’S JEANS FEST 2023»  (надалі - Акція).

Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА ТЕКС» (місцезнаходження: 01023, Київ,  площа Спортивна, буд.1-А, код 37357021), яке реалізує товари торгової марки «COLIN'S» (надалі - Організатор).

Організатор несе відповідальність за проведення Акції, визначення переможців та надання Подарунків.

 1. 2.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Магазини Організатора / ТМ COLIN'S – точки продажу непродовольчих товарів та аксесуарів, що реалізуються під торговою маркою COLIN'S та належать Організатору.

Подарунковий купон – документ визначеної форми, дизайну, з нанесеним на нього логотипом ТМ COLIN'S, який надає його володільцю право на отримання від Організатора подарунку, визначеного під захисним покриттям.

Подарунок - винагорода, яку отримує кожен Учасник Акції за результатами участі у такій Акції, що визначена п.7.1. Правил.

Товари ТМ COLIN'S – непродовольчі товари та аксесуари, що реалізуються під торговою маркою COLIN'S у магазинах Організатора.

Учасники - особи, які згідно з цими Правилами мають право взяти участь в Акції, і виконали всі умови, зазначені в п.6.1 . Правил відповідно до ст.6 Правил.

 1. 3.     МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1.     Акція проводиться на всій території України, підконтрольній українській владі, за винятком тимчасово окупованих територій, визначених законодавством України, та території проведення ООС.

3.2.     Місце проведення: магазини ТМ COLIN'S, перелік та адреси яких розміщено на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет: https://www. colins.com

 1. 4.     ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Повний період проведення Акції: з 07 вересня 2023 року до 02 жовтня 2023 року включно.

4.2. Період отримання Подарунків: з 07 вересня 2023 року до 08 жовтня 2023 року включно.

4.3. Період використання Подарункових купонів та Знижок на наступну покупку (період у який Учасники Акції можуть використати отримані ними Подарункові купони при придбанні товарів ТМ COLIN'S): з 07 вересня 2023 року до 08 жовтня 2023 включно.

4.4.  Акція вважається завершеною з досягнення дати закінчення Акції, визначеного п.4.1. Правил.

4.5. Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Акції в будь-який момент.

 1. 5.     УЧАСНИКИ АКЦІЇ

5.1. Учасниками Акції можуть бути:

5.1.1. повнолітні (старші за 18 років) фізичні особи, які мають повну дієздатність, які постійно проживають на території України в період проведення Акції та іноземні громадяни, особи без громадянства, які постійно проживають на території України в період проведення Акції;

5.2. Учасниками Акції не можуть бути:

 • співробітники та представники Організатора;
 • особи, віком молодше 18 років та/або дієздатність яких обмежена у встановленому порядку;
 • особи, які не виконують та/або порушують Правила проведення Акції.
 1. 6.     УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

6.1. Для того щоб стати Учасником Акції та отримати Подарунок необхідно:

6.1.1 в період проведення Акції, зазначений в п.4.1. Правил, придбати у магазинах Організатора одну одиницю товару (мається на увазі категорія товару: DE PNT брюки, виготовлені з деніма - особлива бавовняна тканина саржевого переплетення із зазначенням «WASH/УОШ» на ціннику або/та на внутрішньому ярлику вартість яких після вирахування всіх знижок більша/або дорівнює 1190 гривень, окрім товару з дефектом) ТМ COLIN'S та скористатися правом на участь в Акції. За кожну одиницю такого товару, Покупець приймає окрему участь у Акції та отримує окремий Подарунок. Учасник вправі прийняти участь у Акції необмежену кількість разів.

6.1.2. для магазинів «COLIN'S OUTLET» в Акції бере участь товар категорії: DE PNT брюки, виготовлені з деніма - особлива бавовняна тканина саржевого переплетення із зазначенням «WASH/УОШ» на ціннику або/та на внутрішньому ярлику вартість яких після вирахування всіх знижок більша/або дорівнює 1190 гривень, окрім товару з дефектом. За кожну одиницю такого товару, Покупець приймає окрему участь у Акції та отримує окремий Подарунок. Учасник вправі прийняти участь у Акції необмежену кількість разів.

6.2. Втрачений або вкрадений Подарунковий купон не може бути відновлений.

6.3. Товар, придбаний із використанням Подарункового купону, (касовий чек, що підтверджує оплату вартості таких товарів) не надає Учаснику права на одержання нового Подарункового купону.

 1. 7.     ПОДАРУНКИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

7.1.  Подарунками, які можуть отримати Учасники Акції, є:

7.1.1.    джинси ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 1750,00 (одна тисяча  сімсот п’ятдесят) гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.2.    футболка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 730,00 (сімсот тридцять) гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.1.3.    Знижка на наступну покупку - документ визначеної форми, дизайну, з нанесеним на нього логотипом ТМ COLIN'S, який надає його володільцю право на отримання разової знижки у зазначеному на ньому розмірі на наступну покупку на товари ТМ COLIN'S, окрім товару з дефектом, (знижка у розмірі 500 грн, 750 грн, 1250 грн від вартості товарів ТМ COLIN'S).

7.2.  Учасником Акції може бути обрано модель джинсів або футболки вартістю більше ніж передбачено пунктом 7.1.1, 7.1.2 в такому випадку різниця від вартості, яка вказана в п.7.1.1 або 7.1.2. або 7.1.3 та роздрібною вартістю самої моделі джинсів/футболки в магазині, доплачується самостійно Учасником Акції.

7.3.  Учасником Акції може бути обрано модель джинсів або футболки вартістю менше ніж передбачено пунктом 7.1.1, 7.1.2 в такому випадку різниця від вартості, яка вказана в п.7.1.1 або 7.1.2 та роздрібною вартістю самої моделі джинсів/футболки в магазині Учаснику Акції не компенсується жодним чином.

7.4.  Подарунки можуть різнитися за кольором та іншими характеристиками товару. Подарунки можуть відрізнятися від їх зображення у рекламних матеріалах щодо Акції.

7.5.  Загальна кількість Подарункових купонів, що можуть бути отримані за результатами участі в Акції – 85 000 ( вісімдесят п’ять тисяч) штук, з них:

 • джинси ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 1750,00 (одна тисяча  сімсот п’ятдесят) гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону – 150 (сто п’ятдесят) штук;
 • футболка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 730,00 (сімсот тридцять) гривень із асортименту, що наявний у відповідному магазині ТМ COLIN'S на момент обміну (використання) Подарункового купону – 300 (триста) штук;

7.6.  Знижка на наступну покупку - разова знижка на наступну покупку товарів ТМ COLIN'S у розмірі 500 грн – 76 450 штук (сімдесят шість тисяч чотириста п’ятдесят штук), 750 грн – 5 950 штук (п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят), 1 250 грн – 2 150 штук (дві тисячі сто п’ятдесят). Учасники можуть використати подарунки у вигляді Знижки на наступну покупку при придбанні товарів ТМ COLIN'S у період, що визначений п.4.3. Правил, шляхом пред’явлення Знижки на наступну покупку касиру під час придбання  товарів ТМ COLIN'S, з  урахуванням наступних положень:

7.6.1.    Знижка на наступну покупку надається учаснику Акції при умові, що загальна вартість товару дорівнює або перевищує суму 2500,00 (дві тисячі п’ятсот гривень) гривень.

7.6.2.    Обмін чи повернення товарів, придбаних із використанням Знижки на наступну покупку, здійснюється згідно чинного законодавства України про захист прав споживачів.

7.6.3.    Для використання Знижки на наступну покупку, Учасник має під час придбання товарів у магазинах ТМ COLIN'S передати касиру оригінал Знижки на наступну покупку та чек на основі якого  вона була отримана. Під час використання Знижки на наступну покупку вона вилучається касиром та не підлягає поверненню Учаснику.

7.6.4.    Знижка на наступну покупку може бути використана тільки один раз. Сума Знижки на наступну покупку не підлягає поділу та/або не може бути використана частинами, шляхом надання часткових знижок на декілька окремих покупок. Одна Знижка на наступну покупку надає право знижки на товари, що купуються за одним касовим чеком (квитанцією).

7.6.5.    При придбанні товарів за одним чеком може бути використана лише одна Знижка на наступну покупку.

7.6.6.    Знижка на наступну покупку не може бути використана одночасно з іншими акціями від ТМ COLIN'S.

7.7.  Учасники можуть використати Подарункові купони у період, що визначений п.4.3. Правил, шляхом їх обміну у магазинах ТМ COLIN'S безпосередньо на подарунки (товари), що зазначені у такому Подарунковому купоні, з урахуванням наступних положень:

7.7.1.    Для отримання подарунку Учасник-володілець Подарункового купону повинен в зазначений у п.4.3. Правил термін звернутися у магазин ТМ COLIN'S. Для отримання подарунку Учасник-володілець Подарункового купону зобов'язаний пред'явити оригінал Подарункового купону, касового чеку (квитанції), на підставі якого було отримано такий Подарунковий купон. Під час використання Подарункового купону він вилучається касиром та не підлягає поверненню Учаснику.

7.7.2.    Під можливістю отримання подарунку на підставі Подарункового купону, вважається право Учасника - володільця Подарункового купону:

-        Отримати Подарунки у вигляді джинсів або футболки або Знижки на наступну покупку одразу після пред’явлення Подарункового купону, де зазначено про виграш Учасником Акції та у будь-якому магазині Організатора ТМ COLIN'S.

7.7.3.    Під можливістю отримання подарунку на підставі Подарункового купону, вважається право Учасника - володільця Подарункового купону Придбати зазначений у такому купоні подарунок (товар) за ціною 1,00 гривня. При отриманні подарунку (обміні Подарункового купону на подарунок), учасник зобов’язаний здійснити оплату вартості такого подарунку у сумі 1,00 гривня, шляхом внесення грошових коштів у касу магазину ТМ COLIN'S. При цьому учаснику надається подарунок та оригінал касового чеку (квитанції).

7.8.  У випадку ненадання Учасником-володільцем Подарункового купону, документів, передбачених п.7.7.1. Правил в зазначений у п.4.3. Правил термін, такий Учасник вважається таким, що відмовився від свого права на отримання подарунку. У такому випадку Організатор має право розпорядитися відповідним подарунком, зазначеним у Подарунковому купоні на власний розсуд.

7.9.  Учасник-володілець Подарункового купону, який отримав право на отримання подарунку, не може вимагати заміни подарунку та/або отримання еквівалента подарунку у грошовій формі.

7.10.      У випадку повернення товарів, за фактом придбання яких Учасником було отримано Подарунковий купон, Учасник зобов’язаний в обов’язковому порядку повернути оригінал Подарункового купону або повернути подарунок, що був ним одержаний в обмін на такий купон.

7.11.      При обміні Подарункового купону (придбанні товарів) на подарунки у вигляді джинсів, новий Подарунок не видається.

7.12.      При поверненні Покупки, на основі якої було видано Подарунок та якщо Подарунок уже було використано на наступну покупку, то поверненню підлягає товар, придбаний з використанням Подарункового купону, а також Покупка, на основі якої було видано і сам Подарунок.

7.13.      За умовами Акції Подарунок не може бути обміняний на інший Подарунок.

 1. 8.     ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.1.  Учасники Акції, беручи участь в Акції та надаючи Організатору свої персональні дані, автоматично підтверджують свою згоду на обробку Організатором наданих ними персональних даних. Надані Учасниками персональні дані обробляються Організатором з метою забезпечення реалізації господарських та адміністративно-правових правовідносин, зокрема ідентифікації Учасників Акції, надання Подарунків. Включення наданих Учасниками даних у відповідні бази персональних даних Організатора здійснюється протягом одного дня з моменту отримання відповідних даних Організатором від Учасника.

8.2.  Організатор гарантує, що будь-яка інформація, надана Учасниками у ході участі в Акції, зокрема їх персональні дані, буде використовуватися Організатором виключно для реалізації цілей, зазначених у п.8.1. Правил і в межах, обумовлених чинним законодавством України .

8.3.  У разі відмови Учасника від надання необхідних для участі в Акції документів, Учасник вважається таким, який відмовився від участі в Акції.

8.4.  Організатор не несе відповідальності за:

8.4.1.    не ознайомлення Учасників із даними Правилами та їх змінами, а також їх неналежне виконання, якщо вони були належним чином оприлюднені;

8.4.2.    несвоєчасне отримання Організатором інформації необхідної для отримання Подарунків, яке вплинуло на результати Акції, якщо така затримка виникла не з вини Організатора;

8.4.3.    неотримання Подарунку учасником Акції, яке сталося не з вини Організатора.

8.5.  Учасники самостійно несуть витрати, пов'язані з виконанням умов Акції, дотриманням цих Правил, отриманням Подарунків та інше.

 1. 9.     ІНШІ УМОВИ

9.1.  Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в Правила (змінювати умови проведення Акції) до моменту початку дії Акції. Про зміну умов проведення Акції буде оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про проведення Акції. Зміни Правил будуть публікуватися у тому ж порядку, що й самі Правила.

9.2.  Перед участю в Акції Учасник зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами. Виконання Учасником умов Акції підтверджує згоду Учасника з даними Правилами.

9.3.  Беручи участь в Акції, Учасник добровільно погоджується з умовами проведення такої Акції.

9.4.  Повна інформація про умови проведення Акції викладена у даних Правилах, з якими можна ознайомитись:

 • на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет, розташованій за адресою: https://www. colins.com
 • у куточку споживача в магазинах Організатора, що приймають участь в Акції (адреси магазинів вказані на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет).

 [1] Колінс Джинс Фест 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС»

Наказ №130-к від 24.08.2023

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«COLIN’S JEANS FEST 202[1]

 1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані правила (надалі - Правила) визначають порядок та умови проведення Акції «COLIN’S JEANS FEST 2023»  (надалі - Акція) виключно для інтернет-магазину за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/. Правила не розповсюджуються на придбання Товарів ТМ COLIN'S в магазинах роздрібної мережі.

Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕЛЬТА ТЕКС» (місцезнаходження: 01023, Київ,  площа Спортивна, буд.1-А, код 37357021), яке реалізує товари торгової марки «COLIN'S» (надалі - Організатор).

Організатор несе відповідальність за проведення Акції, визначення переможців та надання Подарунків.

 1. 2.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акційний товар – категорія Товару ТМ COLIN'S: DE PNT брюки, виготовлені з «деніма» - особлива бавовняна тканина саржевого переплетення із зазначенням «WASH/УОШ» на ціннику або/та на внутрішньому ярлику) яких більша/або дорівнює 1190 гривень, окрім товару з дефектом ТМ COLIN'S та скористатися правом на участь в Акції.

Інтернет-магазин – інтернет-магазин за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/, що належить Організатору.

Промокод (Подарунковий купон) – електронний документ визначеної форми, дизайну, який надає його володільцю право на отримання від Організатора Подарунку, що визначається в самому документі та надсилається Учаснику Акції на електронну адресу, що була зазначена при реєстрації в Інтернет-магазині (в розділі «Профіль»).

Подарунок - винагорода, яку отримує кожен Учасник Акції за результатами участі у такій Акції, що визначена п.7.1. Правил.

Товари ТМ COLIN'S – непродовольчі товари та аксесуари, що реалізуються під торговою маркою COLIN'S у магазинах Організатора.

Учасники – покупці Інтернет-магазину, тобто будь-яка(-і) фізична(-і) особа(-и), що відвідують Інтернет-магазин, проходять реєстрацію на сайті Інтернет-магазину та придбавають Товари (розміщують Замовлення), які виконали всі умови, зазначені в п.6.1 . Правил відповідно до ст.6 Правил.

ТМ COLIN’S – торговельна марка COLIN’S, права користування якою належать Організатору та захищаються згідно Законодавства.

 1. 3.     МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1.   Місце проведення: Акція проводиться на всій території України виключно в Інтернет-магазині за адресою в мережі Інтернет: https://www.colins.ua/, що належить Організатору.

 1. 4.     ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Повний період проведення Акції: з 07 вересня 2023 року до 02 жовтня 2023 року включно.

4.2. Період отримання Подарунків: з 07 вересня 2023 року до 08 жовтня 2023 року включно.

4.3. Період використання Промокодів, далі по тексту - Подарункових купонів та Знижок на наступну покупку (період у який Учасники Акції можуть використати отримані ними Подарункові купони при придбанні товарів ТМ COLIN'S): з 07 вересня 2023 року до 08 жовтня 2023 включно.

4.4.  Акція вважається завершеною з досягнення дати закінчення Акції, визначеного п.4.1. Правил.

4.5. Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Акції в будь-який момент.

 1. 5.     УЧАСНИКИ АКЦІЇ

5.1. Учасниками Акції можуть бути:

5.1.1. повнолітні (старші за 18 років) фізичні особи, які мають повну дієздатність, та є покупцями Інтрнет-магазину, тобто будь-яка(-і) фізична(-і) особа(-и), що відвідують Інтернет-магазин, проходять реєстрацію на сайті Інтернет-магазину та придбавають Товари (розміщують Замовлення).

5.2. Учасниками Акції не можуть бути:

 • співробітники та представники Організатора;
 • особи, віком молодше 18 років та/або дієздатність яких обмежена у встановленому порядку;
 • особи, які не виконують та/або порушують Правила проведення Акції.

5.1.     Особи, які створили замовлення в інтернет-магазині без реєстрації в режимі «Гість».

 1. 6.     УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

6.1. Для того щоб стати Учасником Акції та отримати Подарунок необхідно:

6.1.1 в період проведення Акції, зазначений в п.4.1. Правил, придбати (оплатити) в Інтернет-магазині Організатора одну одиницю товару (мається на увазі категорія товару: DE PNT брюки, виготовлені з деніма - особлива бавовняна тканина саржевого переплетення із зазначенням «WASH/УОШ» на ціннику або/та на внутрішньому ярлику вартість яких більша/або дорівнює 1190 гривень, окрім товару з дефектом) ТМ COLIN'S та скористатися правом на участь в Акції. За кожну одиницю такого товару, Покупець приймає окрему участь у Акції та отримує окремий Подарунок. Учасник вправі прийняти участь у Акції необмежену кількість разів.

6.1.     не менше однієї одиниці Акційного товару.

За кожну придбану в Інтернет-магазині одиницю Акційного товару Учасник отримує окремий Подарунковий купон, який можна обміняти на Подарунок. Учасник вправі прийняти участь у Акції необмежену кількість разів.

6.2. Втрачений та/або пошкоджений Подарунковий купон не може бути відновлений.

Придбання Товару із використанням Подарункового купону не надає Учаснику права на одержання нового Подарункового купону.

6.3.         Визначення переможців Акції, які зможуть отримати Подарунки (надалі – Переможці), буде здійснено за випадковою ймовірністю (рандомно) шляхом автоматичного вибору серед Карток учасників, що приймають участь в Акції, та за наслідком – отримання Промокодів учасниками Акції.

 

 1. 7.     ПОДАРУНКИ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОТРИМАННЯ

7.3.  Подарунками, які можуть отримати Учасники Акції, є:

7.3.1.     джинси ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 1750,00 (одна тисяча  сімсот п’ятдесят) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.3.2.     футболка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 730,00 (сімсот тридцять) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону;

7.3.3.     Знижка на наступну покупку - надає Учаснику право на отримання разової знижки на наступну покупку на товари ТМ COLIN'S, окрім товару з дефектом, (знижка у розмірі 500 грн, 750 грн, 1250 грн від вартості товарів ТМ COLIN'S в Інтернет-магазині).

7.4.  Учасником Акції може бути обрано модель джинсів або футболки вартістю більше ніж передбачено пунктом 7.1.1, 7.1.2 в такому випадку різниця від вартості, яка вказана в п.7.1.1 або 7.1.2. та роздрібною вартістю самої моделі джинсів/футболки в магазині, доплачується самостійно Учасником Акції.

7.5.  Учасником Акції може бути обрано модель джинсів або футболки вартістю менше ніж передбачено пунктом 7.1.1, 7.1.2 в такому випадку різниця від вартості, яка вказана в п.7.1.1 або 7.1.2 та роздрібною вартістю самої моделі джинсів/футболки в магазині Учаснику Акції не компенсується жодним чином.

7.6.  Подарунки можуть різнитися за кольором та іншими характеристиками товару. Подарунки можуть відрізнятися від їх зображення у рекламних матеріалах щодо Акції.

7.7.  Загальна кількість Подарункових купонів, що можуть бути отримані за результатами участі в Акції – 1699 штук, з них:

 • джинси ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 1750,00 (одна тисяча  сімсот п’ятдесят) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону – 3 (три) штуки;
 • футболка ТМ COLIN'S вартістю не більше ніж 730,00 (сімсот тридцять) гривень із асортименту, що наявний в Інтернет-магазині на момент обміну (використання) Подарункового купону – 6 (шість) штук;

7.8.  Знижка на наступну покупку - разова знижка на наступну покупку товарів в Інтернет-магазині у розмірі 500 грн – 1530 штук, 750 грн – 120 штук, 1 250 грн – 40 штук. Учасники можуть використати подарунки у вигляді Знижки на наступну покупку, що передбачені п. 7.1.3 Правил, отримуються шляхом використання (самостійного введення учасником Акції) відповідного Подарункового купону при наступному придбанні Товарів в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.1 Правил, з урахуванням наступних умов:

 • Знижка на наступну покупку надається учаснику Акції при умові, що загальна вартість товару в кошику покупця в Інтернет-магазині дорівнює або перевищує суму 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) гривень.
 • Обмін чи повернення товарів, придбаних із використанням Знижки на наступну покупку, здійснюється згідно чинного законодавства України про захист прав споживачів.

7.8.1.        для використання Подарункового купону Учасник має під час придбання Товарів в Інтернет-магазині здійснити авторизацію (вхід) на сайті Інтернет-магазину під тим самим користувачем, який приймав участь в Акції та отримав Подарунковий купон. Подарунковий купон потрібно вводити самостійно Учасником Акції при здійсненні наступної покупки в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.1 Правил;

7.8.2.     Подарунковий купон може бути використаний тільки один раз в Інтернет-магазині. Сума Знижки на наступну покупку не підлягає поділу та/або не може бути використана частинами, шляхом надання часткових знижок на декілька окремих покупок в Інтернет-магазині. Один Подарунковий купон надає право отримання знижки на Товари, що купуються в Інтернет-магазині за одним замовленням;

7.8.3.     при придбанні Товарів за одним замовленням в Інтернет-магазині може бути використаний тільки один Подарунковий купон;

-        Подарунковий купон не може бути використаний одночасно з іншими знижками, акціями та пропозиціями від Організатора;

7.8.4.        У випадку не здійснення Учасником наступної покупки в Інтернет-магазині у період, що визначений п. 4.1 Правил, такий Учасник вважається таким, що відмовився від отримання Подарунку. В такому випадку Організатор має право розпорядитися відповідним Подарунком, зазначеним у Подарунковому купоні, на власний розсуд.

7.9.  Порядок та деталі отримання Подарунків, що передбачені п. 7.1.1 – 7.1.3 Правил, буде повідомлений Організатором окремо кожному Учаснику, який отримає відповідний Подарунок в особистому кабінеті Користувача. У випадку не здійснення Учасником дій, окремо визначених та повідомлених йому Організатором для отримання Подарунку, такий Учасник вважається таким, що відмовився від отримання Подарунку. В такому випадку Організатор має право розпорядитися відповідним Подарунком, зазначеним у Подарунковому купоні, на власний розсуд.

7.10.      Учасник-володілець Подарункового купону, який отримав право на отримання Подарунку, не може вимагати заміни Подарунку та/або отримання еквівалента Подарунку у грошовій формі.

7.11.      У випадку повернення Товарів, за фактом придбання яких Учасником було отримано Подарунковий купон, відповідний Подарунковий купон Учасника буде анульовано Організатором.

7.12.      Під можливістю отримання подарунку на підставі Подарункового купону, вважається право Учасника - володільця Подарункового купону придбати зазначений у такому купоні подарунок (товар) за ціною 1,00 гривня в т.ч. ПДВ. При отриманні Подарунку (обміні Подарункового купону на Подарунок), учасник зобов’язаний здійснити оплату вартості такого Подарунку у сумі 1,00 гривня в т.ч. ПДВ.

 1. 8.     ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

8.3.         Учасники Акції, беручи участь в Акції та надаючи Організатору свої персональні дані, автоматично підтверджують свою згоду на обробку Організатором наданих ними персональних даних. Надані Учасниками персональні дані обробляються Організатором з метою забезпечення реалізації господарських та адміністративно-правових правовідносин, зокрема ідентифікації Учасників Акції, надання Подарунків. Включення наданих Учасниками даних у відповідні бази персональних даних Організатора здійснюється протягом одного дня з моменту отримання відповідних даних Організатором від Учасника.

8.4.         Організатор гарантує, що будь-яка інформація, надана Учасниками у ході участі в Акції, зокрема їх персональні дані, буде використовуватися Організатором виключно для реалізації цілей, зазначених у п.8.1. Правил і в межах, обумовлених чинним законодавством України .

8.5.         У разі відмови Учасника від надання необхідних для участі в Акції персональних даних, Учасник вважається таким, який відмовився від участі в Акції.

8.6.         Організатор не несе відповідальності за:

8.6.1.     не ознайомлення Учасників із даними Правилами та їх змінами, а також їх неналежне виконання, якщо вони були належним чином оприлюднені;

8.6.2.     несвоєчасне отримання Організатором інформації необхідної для участі в Акції та/або отримання Подарунків, яке вплинуло на результати Акції, якщо така затримка виникла не з вини Організатора;

8.6.3.     неотримання Подарунку учасником Акції, яке сталося не з вини Організатора.

8.7.         Учасники самостійно несуть витрати, пов'язані з виконанням умов Акції, дотриманням цих Правил, отриманням Подарунків та інше.

 1. 9.     ІНШІ УМОВИ

9.3.         Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в Правила (змінювати умови проведення Акції Інтернет-магазині) до моменту початку дії Акції. Про зміну умов проведення Акції буде оголошено у тому ж порядку, в якому було оголошено про проведення Акції в Інтернет-магазині. Зміни Правил будуть публікуватися у тому ж порядку, що й самі Правила в Інтернет-магазині.

9.4.         Перед участю в Акції Учасник зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами в Інтернет-магазині. Виконання Учасником умов Акції підтверджує згоду Учасника з даними Правилами.

9.5.         Беручи участь в Акції, Учасник добровільно погоджується з умовами проведення такої Акції в Інтернет-магазині.

Повна інформація про умови проведення Акції викладена у даних Правилах, з якими можна ознайомитись в Інтернет-магазині Організатора за адресою: https://www. colins.com.[1] Колінс Джинс Фест 2023